Suomi

Kysely asiakaskokemuksista kaavoitukseen ja maankäytön suunnitteluun liittyvissä muutoshankkeissa

Tervetuloa vastaamaan ympäristöministeriön kyselyyn asiakaskokemuksista kaavoitukseen ja maankäytön suunnitteluun liittyvissä muutoshankkeissa. Kyselyn tarkoituksena on kerätä tietoa kansalaisten näkökulmasta maankäyttö- ja rakennuslain uudistamisen tueksi.

Seuraa kaupunginvaltuuston kokousta suorana 10.6.

 
Seuraa suoraa lähetystä kaupunginvaltuuston kokouksesta. Kokoustallenteet katsottavissa YouTube kanavallamme myös jälkikäteen.

Valtuuston kokouksen videolähetys 10.6.2019 klo 18.30 Kulttuurikeskus Cruselli

Kokouksen esityslista
 

Tule vaikuttamaan Uudenkaupungin keskustan tulevaisuuteen!

Keskustan kehittämisen osalta järjestetään kaikille avoin työpaja tiistaina 18.6. Työpaja kokoaa kaupunkilaisten ja alueen toimijoiden yhteisen vision keskustan ja tapahtumakadun kehittämiseksi. Tavoitteena on saada osallistujilta palautetta ja ideoita jatkosuunnitteluun.

Kaikille avoin jätevesi-infotilaisuus 13.6.2019

Jätevesi-infotilaisuus Viikaisten koulun auditoriossa torstaina 13.6.2019  klo 18.00, kahvitarjoilu klo 17.30 alkaen.
Haja-asutusalueiden kiinteistöjen jätevesien käsittely ranta- ja pohjavesialueilla tulee kunnostaa viimeistään 31.10.2019 mennessä. Jätevedet on käsiteltävä niin, ettei niistä aiheudu haittoja ympäristöön tai vesistöön.

Uusi etäopiskelutila mahdollistaa jatko-opiskelun Uudessakaupungissa

Uudenkaupungin kaupunki lähti suunnittelemaan hanketta yhdessä Turun ammattikorkeakoulun kanssa ja toteutus on tehty yhteistyössä kaupungin ja ammattiopisto Novidan kanssa. Etäopiskelutilat sijaitsevat Novidan D-rakennuksessa, osoitteessa Liljalaaksonkatu 23. Ennen uudistusta tilat ovat toimineet kone- ja tuotantotekniikan teorialuokkina.

Asemakaava Autotehtaankatu, ehdotus nähtävillä 30.5.- 1.7.2019

Autotehtaankadun asemakaavamuutos on nähtävillä asianosaisten kuulemista varten

Kurjenpolulta Autotehtaankadulle kulkee tieyhteys nykyisessä asemakaavassa rakennuskorttelialueeksi osoitetun alueen kautta, joka muutetaan kaavamuutoksessa katualueeksi.
Kaava-aineisto on nähtävillä 30.5. – 1.7.2019 välisen ajan ja siihen voi tutustua kaupunkisuunnittelun internetsivuilla  Kaavoja vireillä/nähtävillä >>>


Käyttökatkoksia Uudenkaupungin verkkosivuilla 8.6.

Verkon huolto- ja kehitystyöt aiheuttavat käyttökatkoksia www.uusikaupunki.fi verkkosivustolla lauantaina 8.6. klo 8-10 välisenä aikana. Pahoittelemme katkoksesta käyttäjille aiheutuvaa haittaa.

Caruna hakee puistomuuntamojen toimenpidelupia Lokalahden alueelle

Caruna Oy hakee Maankäyttö- ja rakennuslain 126 §:n mukaisia toimenpidelupia puistomuuntamojen rakentamiseen sähköverkon maakaapeloinnin johdosta Uudenkaupungin Lokalahden alueelle.
Hakemuksia on yhteensä 14 kpl Muntilan, Pleikkilän, Tirkkalan ja Varanpään kyliin.
 
Maankäyttö- ja rakennuslain 133 §:n mukaisesti naapureille varataan mahdollisuus kirjallisen huomautuksen tekemiseen ja ilmoitetaan samalla toimenpidelupien vireille tulosta.

Uusikaupunki mukana keskustojen elinvoimalaskennassa

Uudenkaupungin keskusta oli tänä vuonna ensimmäistä kertaa mukana kuntien elinvoimalaskennassa. Laskentaa on tehty osassa kuntia jo viisi vuotta. Tänä vuonna laskennassa oli mukana 39 keskusta-aluetta. Uudenkaupungin oma raportti valmistuu tässä lähiviikkoina.

Europarlamenttivaalit - äänestäminen vaalipäivänä

Europarlamenttivaalien varsinainen vaalipäivä on sunnuntaina 26 toukokuuta. Vaalipäivän äänestys toimitetaan kello 9-20 jokaisessa kunnassa äänestysalueittain. Äänioikeutettu saa äänestää vain siinä äänestysalueensa äänestyspaikassa, joka mainitaan äänestäjille postitetussa ilmoituskortissa. Äänioikeutettu voi tarvittaessa tiedustella vaalipäivän äänestyspaikkaansa maistraatista.

Äänestäjän tulee todistaa henkilöllisyytensä äänestyspaikalla, joten äänestäjiä pyydetään ottamaan henkilöllisyystodistus mukaan.