Suomi

Demokadulla uutta puhtia Ugin keskustaan

Loppukesällä Uudessakaupungissa testataan uusia ideoita keskustan kehittämiseksi. Konkreettisilla kokeiluilla pyritään löytämään ratkaisuja viihtyisyyden lisäämiseksi.

Yksi Uudenkaupungin Demokadun kehittämiskohteista on keskustassa sijaitseva Rauhanpuisto

Demokadun tavoitteena on osallistaa laaja kirjo kaupunkilaisia ja erilaisia sidosryhmiä suunnittelemaan ja testaamaan keskustan kaupunkitilaa. Tilat syntyvät vuoropuhelussa. Esimerkiksi kadunpätkä voidaan testissä muokata viihtyisäksi kävelykaduksi sekä torille ja Rauhanpuistoon voidaan koota erilaisia oleskelutiloja ja aktiviteetteja. Asukkaat ja keskustan yrittäjät saavat omakohtaista kokemusta siitä, miten muutos voisi vaikuttaa keskustan elämään. Tavoitteena on synnyttää yhteinen kokemus, aina suunnittelusta lopputuloksen arviointiin saakka. 

Projektin suunnittelu- ja toteutusvaiheessa käytetään monia työtapoja ja välineitä mm. työpajoja, talkoita sekä verkkosovellusta ideoiden kehittelyyn. Kokeilu on vaiheittain etenevä, muuttuva ja sijoittuu ajallisesti heinäkuun lopusta syyskuun alkuun.  Kohdealueena on tori, Rauhanpuisto sekä osin myös Alinenkatu. Demokadussa yhdistyy yhteiskehittäminen,  kokeilukulttuuri ja taktiseksi urbanismiksi kutsuttu menetelmä. Taktinen urbanismi tarkoittaa erilaisia matalan kynnyksen keinoja vaikuttaa rakennettuun ympäristöön väliaikaisilla muutoksilla, joilla taas tähdätään alueiden ja paikkojen pidemmän aikavälin parantamiseen. 

Demokatu aiheuttaa muutoksia keskusta-alueen liikenteeseen. Tässä linkistä lisää! 

Demokatu Uusikaupunki -projektia hallinnoi Ukipolis Oy, sen toteutuksesta vastaa Uudenkaupungin kaupunki ja hanketta tukee  Maaseudun kehittämisyhdistys Ravakka Leader-rahoituksella.  Mukaan keskusteluun ja suunnitteluun kutsutaan kaikki halukkaan! 

Demokadun etenemistä ja tärkeitä päivämääriä voi seurata sivulta: uki.fi/demokatu

Kuvassa yksi Demokadun kohteista, Rauhanpuisto.