Suomi

Caruna hakee puistomuuntamojen toimenpidelupia Lokalahden alueelle

Sähköverkkoa maakaapeloidaan Lokalahden alueella, puistomuuntamoille haetaan toimenpidelupia.

Caruna Oy hakee Maankäyttö- ja rakennuslain 126 §:n mukaisia toimenpidelupia puistomuuntamojen rakentamiseen sähköverkon maakaapeloinnin johdosta Uudenkaupungin Lokalahden alueelle.
Hakemuksia on yhteensä 25 kpl Haavaisten, Hakulan, Lokalan, Loppmeren, Riihirannan ja Varanpään kyliin.

Maankäyttö- ja rakennuslain 133 §:n mukaisesti naapureille varataan mahdollisuus kirjallisen huomautuksen tekemiseen ja ilmoitetaan samalla toimenpidelupien vireille tulosta.
Lupahakemuksia koskevat asiakirjat ovat nähtävänä 14.2.-28.2.2019 Uudenkaupungin rakennusvalvonnassa (Välskärintie 2 C, 3. kerros).

Katso kartta puistomuuntamojen sijoittamisesta (pdf) >
(Kartta puistomuuntamojen sijoittamisesta on nähtävillä myös yhteispalvelupiste Passarissa, Rauhankatu 10).

Hakemuksia koskevat kirjalliset huomautukset on toimitettava rakennusvalvontaan tai sähköpostilla kirjaamo@uusikaupunki.fi 28.2.2019 mennessä.

 
Uusikaupunki 13.2.2019
Rakennusvalvonta

Virallinen kuulutus sivulla ilmoitustaulu ja kuulutukset >