Autotehtaan alueen asemakaavan muutos

Autotehtaan alueelle ollaan laatimassa asemakaavan muutosta.
Kaavamuutos laaditaan kiinteistölle, jolla sijaitsevat Valmet Automotive Oy:n tehdasrakennukset tehdasalueineen.
Kaavoitettava alue rajautuu lännessä Raumantiehen, pohjoisessa Ruonanperäntien asutukseen, idässä metsäalueeseen ja etelässä Autonrakentajantiehen.
 
Kaupunki ilmoittaa kaavamuutoksen vireilletulosta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidetään sähköisesti nähtävillä 29.4. – 31.5.2021 välisen ajan.
Kaava-asiakirjoihin voi tutustua kaupunkisuunnittelun internetsivuilla  Kaavoja nähtävillä >>>
Myös palvelupiste Passarissa, Rauhankatu 10, on mahdollisuus tutustua kaavan sähköisiin asiakirjoihin.

Osalliset
MRL 62 §:n mukaan osallisia ovat maanomistajat sekä kaikki ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin asemakaavoitus saattaa huomattavasti vaikuttaa.
Alueen suunnittelussa osallisia ovat:
- maanomistajat alueen naapurustossa, asukkaat ja yritykset
- seurat ja yhdistykset
- asiantuntijaviranomaiset

Virallinen kuulutus on luettavissa sivulla Ilmoitustaulu ja kuulutukset >>>

Kaavojen etenemisvaiheet