Aurinkosähköä Kalannista 2024 - Kalantiin suunnitteilla Pohjoismaiden suurin aurinkovoimala

Kalantiin suunnitellaan Pohjoismaiden suurinta aurinkovoimalaa. Aurinkovoimalan suunnittelualue on 300 hehtaaria ja se sijoittuu Mannersuon teollisuusalueen tuntumassa Uusikaupunki - Laitilatien etelä- ja pohjoispuolella sijaitseviin maa-alueisiin.

Aurinkovoimalan rakennuttaja on IBV Suomi Oy, joka kuuluu kansainväliseen ib vogt -konserniin. Ib vogt -konserni on rakentanut toistasataa aurinkovoimalaa ympäri maailmaa ja se perusti Suomeen tytäryhtiön elokuussa 2020.

IBV Suomi Oy kiinnostui Kalannin alueesta kahdesta syystä: alueella on auringon säteilyä yhtä paljon kuin Keski-Euroopassa ja alueella kulkee Fingridin kantaverkon voimalinja.

Aurinkopaneelit telineineen sijoitetaan aidatuille alueille. Hankkeen kustannukset ovat 150–200 miljoonaa euroa ja hankkeen elinkaari noin 40 vuotta.

- Aurinkovoimalahanke luo positiivista imagoa kaupungille. Uusikaupunki olisi näin edelläkävijä aurinkoenergian tuotannossa. Lisäksi hanke lisää alueen yritysten kilpailukykyä, sanoo kaupunginjohtaja Atso Vainio.

Aurinkovoimalan kiinteistöveron on arvioitu olevan noin miljoona euroa vuodessa, joka on merkittävä tulonlähde kaupungille.

Kalannin aurinkovoimalalle tullaan hakemaan tarvittavat luvat ensi syksynä. Hankkeen tarkempi suunnittelu ajoittuu ensi vuoteen ja rakentaminen vuosiin 2023–2024. Paneeleilla voitaisiin tuottaa aurinkoenergiaa vuodesta 2024 alkaen.

Aurinkovoimahanketta esiteltiin toukokuun lopulla Uudenkaupungin kaupunginhallitukselle ja tiistaina 29.6.2021 hankkeesta järjestettiin yleisötilaisuus etänä. Tilaisuuteen osallistui 16 henkeä.

Tilaisuudessa kaupunginjohtaja Atso Vainio kertoi, että suunnittelualue on kaikkiaan 300 hehtaaria ja se sijoittuu Kalannintien molemmille puolille. Aurinkoenergian tuotannolle suunnitellaan kaikkiaan kuutta eri aluetta, joiden väliin rakennetaan suojavyöhykkeitä sekä viheryhteyksiä, joilla varmistetaan, että alueella pääsee liikkumaan jatkossakin.

Hankkeen kehityspäällikkö Pentti Itkonen IBV Suomi Oy:sta arvioi tilaisuudessa, että aurinkovoimalan tuotanto voisi olla jopa 200 gigawattituntia vuodessa, mikä vastaa noin 10 000–15 000 omakotitalon sähkön kulutusta vuosittain.

- Maanomistajien kanssa on jo tehty vuokrasopimukset. Emme lähtisi suunnittelemaankaan näin isoa hanketta ilman sopimuksia,  totesi Itkonen.

 

 

(sivun yläkuva on kuvituskuva)