Suomi

Asukaskysely - Resident Survey


Asukaskysely toteutetaan Vakka-Suomen kuntien alueella. Sen avulla selvitetään kuntien asukkaiden harrastusaktiivisuutta ja tyytyväisyyttä palvelutarjontaan sekä kehitetään yhteistyötä asukkaiden ja eri toimijoiden välillä. Kysely liittyy Asukasluotsaus-hankkeeseen. 
Vastaa kyselyyn ja osallistu oman asuinpaikkakuntasi harrastustarjonnan ja palveluverkoston kehittämistyöhön.
Siirry tästä kyselyyn >>>


Resident Survey

Asukasluotsaus project is collecting information about the public services in Vakka-Suomi area. Please fill in the questionnaire and affect the development work of your home region.
Fill in a Resident Survey in english >>>

Asukasluotsaus-hanke (Ukipolis)