Asioitko läheisesi puolesta terveyspalveluissa? Puolesta-asioinnin valtuutus pakolliseksi 1.9.2021 alkaen

Toisen puolesta asiointi terveyspalveluissa voi tulla ajankohtaiseksi, kun henkilö ei enää itse kykene hoitamaan asioitaan. Puolesta-asiointiin oikeuttaa huoltajuus, edunvalvontapäätös tai valtakirja. Valtuutusta varten U-sotessa otetaan 1.5.2021 käyttöön lomake, joka tulee pakolliseksi syyskuun alusta alkaen. Varmennetulla valtuutuksella huolehditaan asiakkaiden ja potilaiden tietosuojasta.

Usote logo, käsistä muodostuva sydän.
Täysi-ikäinen henkilö, joka on oikeustoimikelpoinen, päättää itse, haluaako hän jonkun muun hoitavan asioitaan. Siksi toinen henkilö, yritys tai muu yhteisö voi asioida täysi-ikäisen puolesta terveyspalveluissa annetulla asiointivaltuudella. Valtakirja toimitetaan henkilökohtaisesti tai valtuutetun henkilön toimesta siihen Uudenkaupungin yhteistoiminta-alueen toimipisteeseen, jossa normaalisti asioi. Jos valtakirjan toimittaa valtuutettu henkilö, valtakirjassa tulee olla kahden täysi-ikäisen todistajan allekirjoitukset.
 
Valtakirjan toimittamisen ja toisen puolesta-asioinnin yhteydessä tarkastetaan aina henkilöllisyys. Se varmistetaan kuvallisesta henkilöllisyystodistuksesta (passi, henkilökortti) tai ajokortista. Kela-kortti ei käy henkilöllisyyden varmistamiseen.
 
Jos asiakas/potilas on muistamaton, kehitysvammainen tai muulla tapaa kykenemätön ymmärtämään valtuutuksen merkitystä, tulee ottaa yhteyttä Digi- ja väestötietovirastoon (maistraatti) edunvalvojan nimeämistä varten.
 
U-sotessa otetaan käyttöön erilliset lomakkeet puolesta-asiointiin ja puolesta-asioinnin peruuttamiseen. Lomakkeet löytyvät terveyspalvelujen verkkosivuilta ja ovat saatavilla eri toimipisteissä. Myöhemmin puolesta-asioinnin valtuutus ja sen peruuttaminen tulevat mahdolliseksi myös sähköisesti suomi.fi:n kautta.
 

Asioiminen Omakannassa

Täysi-ikäinen ja oikeustoimikelpoinen henkilö voi asioida toisen aikuisen puolesta myös Omakannassa, jos hänellä on siihen valtuutus. Asiointi perustuu sähköiseen valtuutukseen Suomi.fi-osoitteessa. Valtuuden antaminen vaatii vahvan tunnistautumisen esimerkiksi verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.
 
Valtuutettu voi
  • katsella valtuuttajan terveydentilaa koskevia tietoja,
  • tehdä ja muuttaa terveydenhuollon ajanvarauksia,
  • ilmoittaa ja vastaanottaa valtuuttajan terveydentilaan liittyviä tietoja.
 
Alaikäisen lapsen puolesta voi asioida väestötietojärjestelmään merkitty lapsen laillinen huoltaja. Kaikki alaikäisen lapsen huoltajat voivat yhdessä valtuuttaa jonkun huoltajista tai jonkun muun henkilön hoitamaan yksin lapsen asioita.
 
Yli 10-vuotiaiden alaikäisten puolesta asiointi Omakannassa otettiin käyttöön vaiheittain 1.10.2020 alkaen. Huoltajalla tai valtuutetulla henkilöllä on samat oikeudet asioida potilaan puolesta kuin hänellä itsellään. Huoltajat voivat nähdä alaikäisten lastensa tietoja Omakanta-palvelussa, ellei asioistaan päättämään kykenevä alaikäinen ole kieltänyt tietojen luovutusta.
 
U-sotessa on otettu 23.3.2021 alkaen käyttöön mahdollisuus kieltää alaikäisen terveystietojen luovuttamisen huoltajille. Terveydenhuollon ammattilainen kirjaa potilastietojärjestelmään jokaisen käynnin/reseptin kohdalla alaikäisestä kypsyysmerkinnän, joka määrittää näkyykö alaikäisen tiedot huoltajille. Potilaslain mukaan alaikäinen voi kieltää terveystietojensa luovuttamisen huoltajalleen, jos terveydenhuollon edustaja on arvioinut alaikäisen riittävän kypsäksi tekemään tämän päätöksen.
 
Lisätietoa:
Alaikäisen puolesta asiointi (Kanta)
Täysi-ikäisen puolesta asiointi (Kanta)