Suomi
Kaupunkisuunnittelu

Asemakaavoja nähtävillä 5.3. – 6.4.2020

Osa Hakametsän kaavakartasta

Seuraavat asemakaavat on asetettu nähtäville asianosaisten kuulemista varten:

  • Asemakaavaluonnos Hakametsän päiväkodin liikennejärjestelyt

Kaavoitettava alue käsittää Hakametsän koulun, päiväkodin ja toimintakeskuksen korttelin ympäröivine katu- ja puistoalueineen, sekä lämpökeskuksen tontin. Tavoitteena on mm. parantaa kulkuyhteyksiä päiväkodille saattoliikenteen osalta ja tarkastaa pysäköintialueiden riittävyys koko kaava-alueella.
Alueet omistaa kaupunki lämpökeskuksen tonttia lukuun ottamatta.
  • Ranta-asemakaavaehdotus Korsaari

Kaavoitettava alue sijaitsee Korsaaressa, Korsaarenlahden rannalla (Korsaarentie-Tärtöntie).
Kaavalla on tarkoitus mm. muuttaa yksi loma-asuntopaikka pysyvän asunnon paikaksi ja muiden tilojen osalta nostaa rakennusoikeuden määrää Uudenkaupungin uuden rakennusjärjestyksen mukaiseksi.
Alueet ovat yksityisten omistuksessa.


Kaava-asiakirjat pidetään nähtävillä  5.3. – 6.4.2020  välisen ajan ja niihin voi tutustua kaupunkisuunnittelun internetsivuilla  Kaavoja nähtävillä >>>


Osalliset
MRL 62 §:n mukaan osallisia ovat maanomistajat sekä kaikki ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin asemakaavoitus saattaa huomattavasti vaikuttaa.
Alueen suunnittelussa osallisia ovat:
- maanomistajat alueen naapurustossa, asukkaat ja yritykset
- seurat ja yhdistykset
- asiantuntijaviranomaiset

Virallinen kuulutus on luettavissa sivulla Ilmoitustaulu ja kuulutukset >>>
Kaava-asiakirjoihin on mahdollista tutustua myös palvelupiste Passarissa, Rauhankatu 10, sekä Mörnen virastotalolla (Kaupunkisuunnitelu, 3. kerros), Välskärintie 2C.

Kaavojen etenemisvaiheet