Suomi
Kaupunkisuunnittelu

Asemakaavoja nähtävillä 4.4.- 6.5.2019

Seuraavat asemakaavamuutokset ovat nähtävillä asianosaisten kuulemista varten:

  • Autotehtaankadun asemakaavamuutos ilmoitetaan vireille tulleeksi sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidetään nähtävillä. Tieyhteys Kurjenpolulta Autotehtaankadulle kulkee nyt asemakaavassa rakennuskorttelialueeksi osoitetun alueen kautta, joka muutetaan kaavamuutoksessa katualueeksi.
  • Hiu 19. kaupunginosan asemakaavamuutos Metsärinteenkujan kohdalla koskien pihakatualuetta sekä leikkikentän aluetta ilmoitetaan vireille tulleeksi sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja ehdotusasiakirjat pidetään nähtävillä. Kaavamuutoksessa osoitetaan kulkuyhteys Hiunniityntieltä Metsäkallionkujalle ja nimetään se Hiunniitynkujaksi.
 
Kaava-aineistot ovat nähtävillä 4.4. – 6.5.2019 välisen ajan ja niihin voi tutustua kaupunkisuunnittelun internetsivuilla  Kaavoja vireillä/nähtävillä >>>
Virallinen kuulutus on luettavissa netti-ilmoitustaululta >>> 
Kaava-asiakirjoihin on mahdollista tutustua myös yhteispalvelupiste Passarissa, Rauhankatu 10, sekä Mörnen virastotalolla (Kaupunkisuunnitelu, 3. kerros), Välskärintie 2C.