Suomi
Kaupunkisuunnittelu

Asemakaavoja nähtävillä 31.1. – 4.3.2019

Seuraavat asemakaavat ovat nähtävillä asianosaisten kuulemista varten:

  • Asemakaavamuutos IV kaupunginosan korttelissa 7 osoitteessa Rantakatu 7 käyttötarkoituksen muuttamiseksi ja kaavamääräysten tarkistamiseksi on edennyt ehdotusvaiheeseen. Kaavan yhteydessä on laadittu myös tonttijakoehdotus.
  • Asemakaavamuutos Levysepänkadun varrella VIII kaupunginosan korttelissa 19 senioritalon ja kerrostalon rakentamisen mahdollistamiseksi on edennyt ehdotusvaiheeseen.
  • Ranta-asemakaavamuutos Saarela ilmoitetaan  vireille tulleeksi sekä osallistumis- ja arviontisuunnitelma ja kaavaluonnos ovat valmistuneet. Kaava koskee osaa Leppärannan tilasta Vartsaaren kylässä Kuutniemenaukon ranta-alueella ja tarkoitus on muuttaa loma-asunnon rakennuspaikka vakituiseen asumiseen.
 
Kaava-aineistot pidetään nähtävillä 31.1. – 4.3.2019 välisen ajan ja niihin voi tutustua kaupunkisuunnittelun internetsivuilla  Kaavoja vireillä/nähtävillä >>>

Virallinen kuulutus on luettavissa netti-ilmoitustaululta >>>
 Kaava-asiakirjoihin on mahdollista tutustua myös yhteispalvelupiste Passarissa, Rauhankatu 10, sekä Mörnen virastotalolla (Kaupunkisuunnitelu, 3. kerros), Välskärintie 2C.