Suomi

Asemakaavoja nähtävillä 27.6. – 1.8.2019

Seuraavat asemakaavamuutosehdotukset ovat nähtävillä asianosaisten kuulemista varten:

- VIII kaupunginosan 21 korttelin osan (Hotelli Lännentien kortteli)
  asemakaavaehdotus sekä tonttijakoehdotus.
  Kaavan tavoitteena on mm. mahdollistaa alueelle kolmen kerrostalon rakentaminen.
 
- Kittamaan ranta-asemakaavan muutosehdotus.
  Kaavoitettava alue sijaitsee Kittamaan itä- ja länsirannalla Vanhakartanon kylässä jossa kaavamuutosta ollaan laatimassa 18 kiinteistön alueelle.

- Petsamon ranta-asemakaavaehdotus
  Kaavoitettava alue sijaitsee Pyhämaassa Kukaisten kylässä tilojen Petsamo 1:31, Virpkartenkari 1:70 ja Virpiranta 1:71 alueilla.

- Raudainen-Koivunen-Kiveistenmaa (Äeskari) ranta-asemakaavan muutosehdotus ja laajennus
  Kaavoitettava alue sijaitsee Makeanvedenaltaalla Velhoveden luoteisosassa ja se muodostuu kolmesta erillisestä alueesta, jotka sijaitsevat Äeskarissa, Raudastenmaalla sekä Kiveistenmaalla.

Kaava-aineistot pidetään nähtävillä 27.6. – 1.8.2019 välisen ajan ja niihin voi tutustua kaupunkisuunnittelun internetsivuilla  Kaavoja vireillä/nähtävillä >


Osalliset
MRL 62 §:n mukaan osallisia ovat maanomistajat sekä kaikki ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin asemakaavoitus saattaa huomattavasti vaikuttaa. Alueen suunnittelussa osallisia ovat:
  • maanomistajat alueen naapurustossa, asukkaat ja yritykset
  • seurat ja yhdistykset
  • asiantuntijaviranomaiset
Asemakaavamuutoksen hyväksyminen
Uudenkaupungin kaupunginhallitus on hyväksynyt 17.6.2019 § 236
Hiun katualueen muutoksen. Asemakaavan muutoksella muodostuu uudelle asuinalueelle Hiunniitynkuja.
Päätökseen ja kaava-asiakirjoihin voi tutustua linkistä >

Virallinen kuulutus on luettavissa netti-ilmoitustaululta >
Kaava-asiakirjoihin on mahdollista tutustua myös yhteispalvelupiste Passarissa, Rauhankatu 10, sekä Mörnen virastotalolla (Kaupunkisuunnitelu, 3. kerros), Välskärintie 2C. (Huom. virastojen poikkeukselliset aukioloajat kesäaikana >)