Suomi
Kaupunkisuunnittelu

Asemakaavoja nähtävillä 23.1. – 24.2.2020

Kaupunki kuulee asianosaisia seuraavissa kaavahankkeissa:

- Petejniemi-Saharanta-Kotlemaan ranta-asemakaavan muutosehdotus
Alue sijaitsee Pyhämaassa Kotlemaalla, Raudastentien varrella.
Kaava koskee kiinteistöjä: 895-477-2-59 Lomarinne, 895-477-2-67 Lomala, 895-477-2-66 Lomaranta, 895-477-2-91 Kotleranta, 895-477-2-98 Suvimäki, 895-477-2-86 Suvila ja 895-477-2-87 Hakala.

- Kari- Eteläranta – Pöylä – Taipale ranta-asemakaavan muutosehdotus
Kaavoitettava alue sijaitsee Pyhämaassa, Isojärven luoteispuolella Seljänvuorentien varrella. Kaava koskee osaa kiinteistöstä Pöylä 895-487-7-48 ja Kari 895-487-1-66.

-Tuorlahden ranta-asemakaavan muutosehdotus
Kaavoitettava alue sijaitsee Pyhämaassa, Tuorlahden kylässä n.10 km Uudenkaupungin keskustasta pohjoiseen. Kaava koskee kiinteistöä Veltraumanrinne III  895-490-1-132.

Kaavaehdotukset pidetään nähtävillä 23.1. – 24.2.2020 välisen ajan.

Niihin voi tutustua kaupunkisuunnittelun internetsivuilla  Kaavoja vireillä/nähtävillä >>>

Osalliset
MRL 62 §:n mukaan osallisia ovat maanomistajat sekä kaikki ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin asemakaavoitus saattaa huomattavasti vaikuttaa.
Alueen suunnittelussa osallisia ovat:
- maanomistajat alueen naapurustossa, asukkaat ja yritykset
- seurat ja yhdistykset
- asiantuntijaviranomaiset

Kaava-asiakirjoihin on mahdollista tutustua myös palvelupiste Passarissa, Rauhankatu 10, sekä Mörnen virastotalolla (Kaupunkisuunnitelu, 3. kerros), Välskärintie 2C.
Virallinen kuulutus on luettavissa sivulla Ilmoitustaulu ja kuulutukset >>>