Suomi
Kaupunkisuunnittelu

Asemakaavoja nähtävillä 21.3.- 23.4.2019

Seuraavat asemakaavamuutokset ovat nähtävillä asianosaisten kuulemista varten:

Hakametsän päiväkodin liikennejärjestelyt
IV kaupunginosan korttelia 17 ja osaa 18 korttelia sekä puisto- ja katualueita ja palloilukenttää koskeva asemakaavan muutos ilmoitetaan vireille tulleeksi sekä osallistumis- ja arviontisuunnitelma pidetään nähtävillä. Kaavan tavoitteena on mm. päiväkodille suuntautuvan liikenteen sujuvuuden parantaminen.
 
Sivistys- ja hyvinvointikeskuksen alue
II kaupunginosan kortteleita 26 ja 29 sekä katu-, puisto- sekä pysäköintialueita ja urheilu- ja virkistyspalvelualueiden alueeksi varattuja alueita koskeva asemakaavan muutos ilmoitetaan vireille tulleeksi sekä osallistumis- ja arviontisuunnitelma pidetään nähtävillä. Kaavan tavoitteena on mahdollistaa Viikaisten-Pohitullinmäelle elinkaarihankkeena toteuttavien toimintojen sijoittuminen ja niiden liikenteelliset ratkaisut.
 
Sundholma-Varesmaa 3
Ranta-asemakaavamuutos, joka koskee kiinteistöä Sundis Matalanpuhdin rannalla, pidetään ehdotuksena nähtävillä. Kaavassa loma-asunnon rakennuspaikka muutetaan vakituisen asunnon rakennuspaikaksi.
 
Kaava-aineistot pidetään nähtävillä 21.3. – 23.4.2019 välisen ajan ja niihin voi tutustua kaupunkisuunnittelun internetsivuilla  Kaavoja vireillä/nähtävillä >>>
Virallinen kuulutus on luettavissa netti-ilmoitustaululta >>> 
Kaava-asiakirjoihin on mahdollista tutustua myös yhteispalvelupiste Passarissa, Rauhankatu 10, sekä Mörnen virastotalolla (Kaupunkisuunnitelu, 3. kerros), Välskärintie 2C.