Suomi
Kaupunkisuunnittelu

Asemakaavoja nähtävillä 18.4. – 20.5.2019

Seuraavat asemakaavamuutokset ovat nähtävillä asianosaisten kuulemista varten:

-VIII kaupunginosan 21 korttelin osan kaavamuutos (Hotelli Lännentien kortteli)
Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos pidetään nähtävillä. Kaavan tavoitteena on mm. mahdollistaa alueelle kolmen kerrostalon rakentaminen.
 
-Saarelan kaavamuutos
Ranta-asemakaavan muutosehdotus pidetään nähtävillä. Muutos koskee osaa Leppäranta-nimistä kiinteistöä Lokalahdella Kutkumaantien varrella, Kuutniemenaukon ranta-alueella. Kaavan tavoitteena on muuttaa loma-asunnon rakennuspaikka vakituisen asunnon rakennuspaikaksi.
 
 
Kaava-aineistot pidetään nähtävillä 18.4. – 20.5.2019 välisen ajan ja niihin voi tutustua kaupunkisuunnittelun internetsivuilla  Kaavoja vireillä/nähtävillä >>>

Virallinen kuulutus on luettavissa netti-ilmoitustaululta >>>  
Kaava-asiakirjoihin on mahdollista tutustua myös yhteispalvelupiste Passarissa, Rauhankatu 10, sekä Mörnen virastotalolla (Kaupunkisuunnitelu, 3. kerros), Välskärintie 2C.