Suomi

Asemakaavaluonnos Välskärintie 2 nähtävillä

Välskärintie 2 alueen asemakaavan muutosluonnos on nähtävillä

Kaavamuutos koskee IX kaupunginosan korttelia 1, urheilu- ja virkistyspalveluiden aluetta sekä lähivirkistys- ja katualuetta.
Kaavoitettavalla alueella sijaitsee kaupungintalo sekä entisiä Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiirin kiinteistöjä. Lisäksi alueeseen kuuluu myös Vakka-Suomen Golf Oy:n ylläpitämää golfkentän aluetta.


Kaavaluonnosasiakirjat pidetään nähtävillä 8.10. – 9.11.2020 välisen ajan
ja niihin voi tutustua Kaupunkisuunnittelun internetsivulla Kaavoja nähtävillä >Osalliset
MRL 62 §:n mukaan osallisia ovat maanomistajat sekä kaikki ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin asemakaavoitus saattaa huomattavasti vaikuttaa.
Alueen suunnittelussa osallisia ovat:
- maanomistajat alueen naapurustossa, asukkaat ja yritykset
- seurat ja yhdistykset
- asiantuntijaviranomaiset

Virallinen kuulutus on luettavissa sivulla IImoitustaulu ja kuulutukset >>>
Kaava-asiakirjoihin on mahdollista tutustua myös palvelupiste Passarissa, Rauhankatu 10