Suomi
Talvinen Vuorikatu
Kaupunkisuunnittelu

Asemakaavaehdotus (SiHy) nähtävillä 20.2.- 23.3.2020

Kaavaehdotus, karttaosaa
Viikaisten, Pohitullin ja hiihtoputken alueella laaditaan asemakaavan muutosta.
Asemakaavamuutoksella on tarkoitus mahdollistaa uuden koulun, päiväkodin, uimahallin ja monitoimihallin rakentaminen Viikaisten mäelle (SiHy-hanke). Alueelle sijoittuu myös kansalaisopiston- ja musiikkiopiston, nuorisotoimen sekä kirjaston tiloja.Kaavaluonnos oli nähtävillä vuoden 2019 loppupuolella ja nyt kaavasta on valmistunut kaavaehdotus.
Kaavaehdotusasiakirjat pidetään nähtävillä  20.2. - 23.3.2020 välisen ajan ja niihin voi tutustua kaupunkisuunnittelun internetsivuilla  Kaavoja nähtävillä >>>

Osalliset
MRL 62 §:n mukaan osallisia ovat maanomistajat sekä kaikki ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin asemakaavoitus saattaa huomattavasti vaikuttaa.
Alueen suunnittelussa osallisia ovat:
- maanomistajat alueen naapurustossa, asukkaat ja yritykset
- seurat ja yhdistykset
- asiantuntijaviranomaiset

Virallinen kuulutus on luettavissa sivulla Ilmoitustaulu ja kuulutukset >>>
Kaava-asiakirjoihin on mahdollista tutustua myös palvelupiste Passarissa, Rauhankatu 10, sekä Mörnen virastotalolla (Kaupunkisuunnitelu, 3. kerros), Välskärintie 2C.

Kaavojen etenemisvaiheet
Kaavan kulkuvaiheet, yleistetty kaavio