Suomi

Asemakaava nähtävillä 25.6.-12.8.2020

Kalannin Meijerin alueen asemakaavan muutosehdotus pidetään nähtävillä 25.6.-12.8.2020 välisen ajan.

Kaavoitettava alue sijaitsee Kalannin keskustassa ja on suuruudeltaan runsas seitsemän hehtaaria. Kaavamuutoksella todetaan Kalannin Meijerin alueen nykyinen käyttö, tutkitaan asuinrakentamisen mahdollisuuksia sekä mahdollistetaan Vahterus Oy:n pysäköintialueen ja toimitilojen laajentaminen.

Kaavaehdotusasiakirjoihin voi tutustua kaupunkisuunnittelun internetsivulla  Kaavoja nähtävillä >>>

Osalliset
MRL 62 §:n mukaan osallisia ovat maanomistajat sekä kaikki ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin asemakaavoitus saattaa huomattavasti vaikuttaa.
Alueen suunnittelussa osallisia ovat:
- maanomistajat alueen naapurustossa, asukkaat ja yritykset
- seurat ja yhdistykset
- asiantuntijaviranomaiset

Virallinen kuulutus on luettavissa sivulla IImoitustaulu ja kuulutukset >>>
Kaava-asiakirjoihin on mahdollista tutustua myös palvelupiste Passarissa, Rauhankatu 10