Suomi
Kaupunkisuunnittelu

Asemakaava Autotehtaankatu, ehdotus nähtävillä 30.5.- 1.7.2019

Autotehtaankadun asemakaavamuutos on nähtävillä asianosaisten kuulemista varten

Kurjenpolulta Autotehtaankadulle kulkee tieyhteys nykyisessä asemakaavassa rakennuskorttelialueeksi osoitetun alueen kautta, joka muutetaan kaavamuutoksessa katualueeksi.
Kaava-aineisto on nähtävillä 30.5. – 1.7.2019 välisen ajan ja siihen voi tutustua kaupunkisuunnittelun internetsivuilla  Kaavoja vireillä/nähtävillä >>>


Virallinen kuulutus on luettavissa netti-ilmoitustaululta >>> 
Kaava-asiakirjoihin on mahdollista tutustua myös yhteispalvelupiste Passarissa, Rauhankatu 10, sekä Mörnen virastotalolla (Kaupunkisuunnitelu, 3. kerros), Välskärintie 2C.