Suomi

Alle 16-vuotiaiden päivystyksellisen sairaanhoidon järjestelyt muuttuvat

Lasten ja nuorten perusterveydenhuollon päivystys siirtyy Tyksin T-sairaalan yhteispäivystyksestä (nyk. Tyks Akuutti) U-sairaalaan, jossa erikoissairaanhoidon lastenpäivystys jo toimii. Uusi lasten ja nuorten päivystys aloittaa toimintansa perjantaina 1.11.2019. Päivystys toimii Tyksin U-sairaalassa (Kiinamyllynkatu 4-8), pääsisäänkäynnin (3A) yhteydessä.Jos pohdit, tarvitseeko lapsesi päivystyksellistä hoitoa, soita numeroon 02-313 1420. Hätätapauksissa soita aina 112. 
16 vuotta täyttäneiden päivystys jatkuu T-sairaalassa. Salon sairaalan päivystys palvelee edelleen lapsiperheitä ympärivuorokautisesti. Loimaan ja Uudenkaupungin päivystykset ovat avoinna klo 22 asti.