Elinkeinot ja yrittäminen
Työ ja yrittäminen

RaKsalla –kehittämishanke

Vakka-Suomen ja lähialueen rakennusteollisuuden kehittämishanke 2021-2022
Uusikaupunki, Laitila, Kustavi, Pyhäranta, Taivassalo, Vehmaa

Mikä on RaKsalla?

Hankkeen päätavoitteena on kehittää Vakka-Suomen seudun rakennusteollisuusyrityksiä, sekä tuoda elinvoimaa ja uusia pysyviä työpaikkoja seudulle. Työpaikkoja syntyy, kun yritykset kehittävät osaamistaan, toimintaansa ja ovat kilpailukykyisiä.


Päätavoitteet:

  • Alueen yritykset pystyvät vastaamaan isompien rakennusurakoiden tarpeisiin ja osaavat tehdä tarjouksia yhdessä. Yritysryhmähankkeet
  • Mikroyritysten osaaminen lisääntyy joka parantaa alueellista kilpailukykyä.
  • Syntyy uusia yritysverkostoja ja yritysryhmähankkeita.
  • Yritysten palveluiden kehittäminen tuo uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Toimenpiteet: 

Rakennusprojektien kartoitus  

Kartoitetaan lähialueen ja -tulevaisuuden rakennusprojektit, ja selvitetään rakennuttajien ja rakentajien kehitystahtotila sekä projektien aikataulut. Kaupunkien ja kuntien julkiset rakennushankkeet ovat keskiössä alueellisina kokonaisuuksina. 

Yrittäjien kartoitus  

Kartoitetaan kattavasti seudun yritykset, jotka tarjoavat palveluja rakennusteollisuudelle. Välineinä käytetään verkkokyselyjä henkilökohtaisen kontaktin tueksi. 
 

Yrittäjien tarpeet tiedon lisäämiseen / koulutuksiin 

Kootaan tietoa alueen yritysten koulutus- sekä asiantuntijatilaisuuksien tarpeista. Koulutuksen- ja osaamisen lisäämisen osio rakentuu myöhemmin hankkeen edetessä yrityskontakteista saatavilla tiedoilla. Laaditaan ja ylläpidetään matriisi alueen osaajista ja tarjonnasta. Järjestetään 5 (+ 5) asiantuntijainfo- tai koulutustilaisuutta. 

Aikataulu / yhteyshenkilö

12.4.- 31.12.2022
Projektipäällikkö Toni Vikama, Ukipolis Oy
050 3514550, toni.vikama@ukipolis.fi

Rahoitus

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma  / Leader Ravakka. Kuntaosuudesta vastaa Uudenkaupungin kaupunki.

Rahoittajien logot