Elinkeinot ja yrittäminen
Työ ja yrittäminen

Tarjouspyynnöt

Tällä sivulla julkaistaan Uudenkaupungin kaupungin voimassa olevat tarjouspyynnöt. Kaikki tiedot tarjouspyynnön voimassaolosta, tarjouksen jättämistavasta, yhteyshenkilöstä ym. sisältyy tarjouspyyntöön.

Seuraa tarjouspyyntöjä koko niiden voimassaoloajan, sillä niihin saattaa tulla lisätietoja.

Tarjouspyynnöt

Tarjouspyyntö irrallaan tavattujen ja talteen otettujen koirien ja kissojen ja muiden seura- ja harrastuseläinten tilapäisen hoidon järjestämisestä

Uudenkaupungin kaupunki pyytää tarjousta kaupungin alueella tavattujen ja talteen otettujen koirien ja kissojen sekä muiden vastaavien pienikokoisten seura- ja harrastuseläinten tilapäisen hoidon järjestämisestä. 

Eläinsuojelulain 15 §:n mukaan kunnan on huolehdittava alueellaan irrallaan tavattujen ja talteen otettujen koirien ja kissojen sekä muiden vastaavien pienikokoisten seura- ja harrastuseläinten (jatkossa talteen otetut eläimet) tilapäisen hoidon järjestämisestä. Talteen otettua eläintä on säilytettävä vähintään 15 päivän ajan, minkä jälkeen kunnalla on oikeus myydä, muutoin luovuttaa tai lopettaa eläin.

Eläimen omistajalta tai haltijalta voidaan periä korvaus eläimen talteenotosta, hoidosta ja mahdollisesta lopettamisesta aiheutuneista kustannuksista.

Uudenkaupungin kaupungin alueella arvioidaan olevan liitteen mukaisesti ”löytöeläimet vuosina 2020 ja 2021” tarve irrallaan tavattujen eläinten (kissojen ja koirien) talteenottoon ja säilytykseen vuodessa. Muita seuraeläimiä voi tulla talteen otettavaksi satunnaisesti. Hoitotarvetta voi jossain määrin olla myös eläinsuojelullisista syistä talteen otetuille pienikokoisille eläimille.

Kysymyksessä on pienhankinta. Hankinnan arvo ei ylitä julkisista hankinnoista annetussa laissa tarkoitettua kansallista kynnysarvoa.

Lisätietoja antaa talousjohtaja Anne Takala puh. 0500 757 657, anne.takala@uusikaupunki.fi

Kirjallinen tarjous tulee jättää 1.11.2021 klo 12.00 mennessä.


Liite 1: 


Liite 2: 
Liite 3: 

Kysymykset ja vastaukset