Nystad

Samservicebyrån Passari

På Samservicebyrån Passari hjälper vi till med frågor av alla de slag.


Rauhankatu 10, 23500 Nystad
Passari
tfn 050 420 5260
 
Maarit Vainio, hyresbostäder
tfn 044 751 5292
 
Stadsdirektör
Atso Vainio
tfn 040 567 5047

Förvaltningssekreterare
Maritta Hyvärinen
tfn 050 556 5206

Näringslivsdirektör
Jarkko Heinonen

Övriga kontaktuppgifter till stadens ledningsgrupp: http://uusikaupunki.fi/kaupunki-ja-hallinto/hallinto-ja-organisaatio/kaupungin-johtoryhma

Ekonomidirektör
Anne Takala
tfn 050 075 7657

Personalchef
Piia Syvänen
tfn 044 700 5404
 
 

Centralen för bildningstjänster, förvaltning

Direktör för undervisnings- och kulturväsendet
Inkeri Parviainen
tfn (02) 8451 5230 eller 050 568 6231

Förvaltningssekreterare
Marja-Leena Arvonen
tfn 044 723 5231
 

Småbarnspedagogik

Direktör för småbarnspedagogiken
Kirsi Häkkinen
tfn 050 590 5128

Förfrågningar om dagvårdsplatser, avgifter inom småbarnspedagogiken och servicehandledning

Servicehandledare inom småbarnspedagogiken
Anne Rantala
tfn 050 383 5653
 
Kontaktuppgifter till grundskolorna: http://uusikaupunki.fi/kasvatus-ja-opetus/perusopetus/koulut
 

Nystads gymnasium

 Lärarrum
tfn (02) 8451 5250 eller 8451 5362
ukilukio@uusikaupunki.fi
tfn 044 051 5883
fax (02) 8451 5444
Övriga kontaktuppgifter till gymnasiet:
http://uusikaupunki.fi/kasvatus-ja-opetus/uudenkaupungin-lukio/opettajat-ja-henkilokunta
 
 

Stadsplanering

Stadsarkitekt
Leena Arvela-Hellén
tfn 050 074 3087

Planläggningsärenden
Planerare Annakaarina Lamminpää
tfn 050 370 5771

Projekt- och byggplanerare
Virpi Tervonen
tfn 050 379 1159

Kart- och tomtärenden
karttapalvelu@uusikaupunki.fi

Lantmäteritekniker
Ari Holvitie
tfn 050 053 4498

Fastighetsregister och fastighetsbildning
Fastighetsingenjör Leena Viljanen
tfn 050 591 5688

Förvaltning av naturresurser
Stadsträdgårdsmästare Saija Peltola
tfn 050 053 8612

Gatu- och trafikärenden samt samhällsteknisk planering
Planeringsingenjör Helena Lindström
tfn 050 520 4449

Fastighets- och vinterunderhållsjour
tfn 050 082 3745
 

Miljövård

Miljövård
tf. miljövårdschef Seija Niskala
tfn 044 051 5778

Miljösekreterare Marjo Stark
tfn 044 051 5779
 

Nystads vatten och Nystadsregionens vatten

Växel: 02 8451 51
fax 02 8451 5463
vesihuolto@uusikaupunki.fi
Jour 24 h, tfn 02 8451 2112
 

Tekniska tjänster

Teknisk direktör
Jari Nikkari
tfn 050 430 7001

Byggmästare
Mikko Jalonen
tfn 044 350 2281

Fastighetsjour
tfn 050 0823 745
 

Nystads hamn

http://www.ukiport.fi/contact/
 

Hjälp med att starta företag

Tomter och lokaler
Stadsarkitekt Leena Arvela-Hellén
tfn 050 074 3087

Företagsrådgivare Esa Kerkola
tfn 044 506 3787
esa.kerkola@ukipolis.fi
 

Nystads huvudbibliotek

Information tfn 044 700 5382
kirjasto@uusikaupunki.fi
 

Kulturbyrån

tfn 050 420 5401
kulttuuritoimisto@uusikaupunki.fi
 

Simhallen

tfn 050 420 5203
uimahalli@uusikaupunki.fi
 

Museiväsendet

tfn 044 351 5447
museo@uusikaupunki.fi
 

Ungdomstjänster

tfn 050 383 5305

Idrottstjänster

tfn 050 552 5432
 

Turism

tfn 050 420 5329
fax 02 841 2887
matkailu@uusikaupunki.fi
Turistsekreterare Irmeli Laaksonen
tfn 044 051 5209
 
E-postadresser: fornamn.efternamn(at)uusikaupunki.fi
 

Contact information

Behöver du hjälp, men vet inte vem du ska kontakta? Skicka ett meddelande till uusikaupunki@uusikaupunki.fi så reder vi ut saken.

Kundtjänst i Ämbetshuset Mörne
må–fre kl. 9–12 och 13–15
(Välskärintie 2 C, 23500 Nystad)

Växel: 02 845 151
(må–fre kl. 8–16)

E-postadresser: fornamn.efternamn(at)uusikaupunki.fi