Kontaktuppgifter till hälsotjänster

Hälsostationernas tidsbokningsnummer

Läkar- och sjukskötarmottagningarna är öppna med tidsbokning vardagar klockan 8.00–16.00. Samtal styrs till svararen. Berätta kort om ditt ärende samt uppge namn och telefonnummer. Vi behandlar alla samtal och ringer tillbaka under samma dag.

Nystads huvudhälsostation
tfn 02 8451 2400

Hälsostationerna i Vehmaa, Tövsala och Gustavs
tfn 02 8451 2401

Hälsostationen i Pyhäranta
tfn 02 8451 2403

Ärenden kring den mentala hälsan och rusmedel
tfn 02 8451 2700

Telefonnumrorna kan användas vardagar klockan 8.00–15.00.

I övriga ärenden, till exempel frågor om resultat av laboratorieprov, förnyelse av recept, vänligen ring klockan 13.00–15.00 till telefonnumret 02 8451 2500.

Betjäning av hörsel- och talskadade personer i hela samarbetsområdet

Telefonnummer dit hörsel- och talskadade kan skicka textmeddelande 050 594 4578
E-postadress för hörsel- och talskadade kuulo@uusikaupunki.fi

Tidsbokning till laboratorieundersökning

www.tykslab.fi. Man kan också gå till laboratoriet för undersökningar utan tidsbokning.

Beställning av diabetestillbehör

Per e-post: diabeteshoitaja.uki@uusikaupunki.fi
Beställning av diabetestillbehör i Vehmaa, Tövsala och Gustavs
Per e-post: anne.vuori@uusikaupunki.fi

Icke ortsbor

Icke-brådskande vårdtjänster enligt vårdplanen. I samband med det första besöket ska den vårdplan som hemkommunen utarbetat lämnas in till hälsostationen. Vårdplanen fungerar samtidigt som betalningsförbindelse. Vänligen observera att vaccineringar inte betraktas som brådskande jourärenden.


 
Tidsbokning för icke-brådskande vård och avbokning eller ändring av bokade tider vardagar klockan 7.30–15.30
Bokning av tid för brådskande vård på förmiddagar mån–fre från klockan 7.30

Nystads tandklinik
Terveystie 4, 23500 Nystad
Tidsbokning mån–fre klockan 7.30–15.30
tfn 02 8451 2600

Kalanti tandklinik
Pankkitie 2, 23600 Kalanti
Tidsbokning mån–fre klockan 7.30–15.30
tfn 02 8451 2600

Vehmaa tandklinik
Margaretantie 15, 23210 Vehmaa
Tidsbokning mån–fre klockan 7.30–15.30
tfn 02 8451 2900

Tövsala tandklinik
Apulanpolku 1, 23310 Tövsala
Tidsbokning mån–fre klockan 7.30–15.30
tfn 02 8451 2901

Gustavs tandklinik
Kivimaantie 8, 233610 Gustavs
Tidsbokning vardagar klockan 7.30–15.30 
tfn 02 8451 2902

Pyhäranta tandklinik
Retkentie 6, 23950 Pyhäranta
Tidsbokning vardagar klockan 7.30–15.30
tfn 02 8451 2904

Den regionala jour som Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt upprätthåller ansvarar för jouren under kvällar, veckoslut och söckenhelger. Adress: Åucs, T-sjukhusets samjour, Keramikfabriksgatan 1, Åbo.
Innan du åker till jouren, boka en tid per telefon samma dag, vardagar klockan 15.30–18.00 och lördagar, söndagar och söckenhelger klockan 9.00–11.00. Nummer för tidsbokning: 02 3131 564. Under övriga tider utanför tjänstetid får du råd och vårdhänvisningar gällande brådskande besvär via telefonrådgivningen för T-sjukhusets jour, tfn 02 313 8800.
 

Socialservice

I nödfall får du kontakt med en socialjour genom att ringa det allmänna nödnumret 112
 
Kontakt och tidsbokning
tfn 050 420 5202 klockan 9.00–12.00 och 13.00–15.00
Telefontid till socialarbetarna vardagar klockan 11.00–12.00
Chef för det sociala arbetet
Lauri Heino, tfn 044 051 5727
 

Socialt arbete för vuxna

Socialarbetare
Teija Ahokas, A–L
tfn 040 839 8345
Ville Kainulainen, M–Ö
tfn 050 366 6591
Socialhandledare
Elina Kuoppala
tfn 050 366 6593
Anne Lintula
tfn 044 700 5670
 

Barnskydd

Kontakt och tidsbokning, tfn 050 420 5202
Telefontid klockan 9.00–12.00 och 13.00–15.00
Telefontid till socialarbetarna vardagar klockan 11.00–12.00

Socialarbetare
Anni Heinonen, tfn 050 566 5822
Anu Hukka, tfn 050 420 5199
Jouko Pistemaa, tfn 040 839 7345
Kata Vertio, tfn 040 832 5345

Socialarbetare–barnatillsyningsman
Anu Hukka
tfn 050 420 5199
 

Tjänster för personer med funktionsnedsättning

Socialhandledare
Suvi Laurila, tfn 044 085 2050
Handledare gällande personer med funktionsnedsättning
Eija Koskela, tfn 050 567 2267
 

Socialombudsman

Maija-Kaisa Sointula,
tfn 010 830 5106
Merikratos Oy
Runsalavägen 11 B
20200 Åbo
 

Medling och familjerättsliga tjänster

Barnatillsyningsman Anu Hukka, tfn 050 420 5199
 

Tjänster för äldre

Byrån för äldrearbete
Byråföreståndare
Raija Yrttimaa
tfn 050 420 5187
Avdelningssekreterare
Satu Telén
tfn 050 420 5236
Tf. ledare för äldrearbetet
Jaana Aitta
tfn 044 088 2820 
Tf. chef för äldrearbetet
Kirsi Routi-Pitkänen
tfn 050 597 7588   
 

Veterinärvård

Tillsynsveterinär Erkki Koskinen
tfn 044 702 2745
Kontaktuppgifter till veterinär (på finska): http://uusikaupunki.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/ymparistoterveydenhuolto/elainlaakintahuolto
 

Chef för miljöhälsovården

Kaisa Nivola
tfn 044 355 6810
 

Företagshälsovård

02 8451 2300
 

Patientombudsman

Åucs Vakka-Suomi sjukhus, PB 12, 23501 Nystad
Patientombudsman Päivi Parjanen
Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt
mån–fre klockan 10.00–12.00 samt tis och tors klockan 13.00–15.00
tfn 02 313 0000
potilasasiamies@tyks.fi
 

Jour

Vardagar klockan 8.00–16.00 är det egna områdets hälsostations jour öppen. Tid bokas på den egna hälsostationen. Tidsbokningar klockan 8.00–15.00.

Nystad tfn 02 8451 2400

Gustavs, Tövsala och Vehmaa
tfn 02 8451 2401

Pyhäranta (tidsbokningar klockan 8.00–10.00) puh. 0440 382 440

Utanför tjänstetid samjour i Vakka-Suomi sjukhus.
Vardagar klockan 16.00–22.00 och på veckoslut samt helgdagar klockan 10.00–20.00.
Tfn 02 845 150.

Telefonnumret används vardagar klockan 15.00–22.00 och på veckoslut och helgdagar klockan 9.00–20.00
Ingången för alla klienter som kommer till samjouren är via ytterdörren till polikliniken för första hjälpen i Vakka-Suomi sjukhus.

Nattjour

tfn 02 314 1111 och 02 314 1112
Telefonnumrorna kan användas klockan 22.00–8.00.
I nödfall kontaktas det allmänna nödnumret 112.
 
Vård av barn med öronvärk
Barn med öronvärk vårdas på hälsovårdscentralen i Nystad utan tidsbokning vardagar klockan 8.00–9.00.
Om ditt barn får öronvärk på kvällen eller natten kan ni följande morgon klockan 8.00 komma till läkarmottagningen vid hälsovårdscentralen i Nystad utan tidsbokning, anmäl er vid hälsovårdscentralens patientbyrå (1 våningen). Kom ihåg att ge ditt barn värkmedicin.

OBS! Jour i Gustavs och Tövsala utanför tjänstetid
Utanför tjänstetid, på veckolut och helgdagar flyttar jouren från hälsovårdscentralerna i Tövsala och Gustavs till Åboregionens samjour i Åucs T-sjukhus, Keramikfabriksgatan 1, Åbo, tfn 02 313 8800. Telefonnumret kan användas klockan 16.00–8.00.