Sosiaali- ja terveyspalvelut
Sosiaali- ja terveyspalvelut

Tupakkavalvonta

Kunnan terveydensuojeluviranomaiset valvovat paikallisesti tupakan ja muiden tupakkatuotteiden myynnin, rajoitusten ja tupakointikieltojen noudattamista sekä lainsäädännön noudattamista. Tupakoinnin rajoittamisella pyritään väestön suojaamiseen tupakansavun aiheuttamilta terveyshaitoilta. Tupakkalain keskeisenä lähtökohtana on, ettei kukaan vastoin tahtoaan joudu altistumaan tupakansavulle. Tupakkalain tavoitteena on myös nuorten tupakoinnin aloittamisen ehkäiseminen.

Tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden vähittäismyynti on luvanvaraista ja tukkumyynti ilmoituksen varaista toimintaa. Ympäristöterveydenhuolto myöntää vähittäismyyntilupia toimialueellaan. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira ylläpitää julkista tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden vähittäismyyntilupien ja tukkumyynti-ilmoitusten rekisteriä.