Sosiaali- ja terveyspalvelut
Sosiaali- ja terveyspalvelut

Elintarvikevalvonta

Elintarvikevalvonnan tehtävänä on varmentaa elintarvikkeiden turvallisuutta sekä varmentaa elintarvikkeen laadusta ja koostumuksesta annettavien tietojen oikeellisuutta. Elintarvikevalvonta valvoo elintarvikkeita ja niiden valmistusta, muuta käsittelyä, maahantuontia, maastavientiä, markkinointia, kuljetusta, kaupanpitoa, tarjoilua tai muuta luovutusta sekä elintarviketoimijoiden harjoittamaa omavalvontaa. 

Valvontaa kohteisiin toteutetaan riskiperusteisesti elintarvikevalvontasuunnitelmaa noudattaen. Valvontasuunnitelman mukaiset tarkastukset ovat Oiva-järjestelmän mukaisia tarkastuksia. Oivassa arvioidaan hymynaamoin yrityksen elintarviketurvallisuutta. Yrityksen Oiva-raportin löydät yleensä elintarvikehuoneiston sisäänkäynnin yhteydestä tai Oivahymy.fi -verkkosivuilta.

Voit ottaa yhteyttä terveysvalvontaan, kun

  • perustat elintarvikehuoneiston
  • perustat laitoksen
  • elintarvikehuoneiston toiminta muuttuu
  • lopetat tai keskeytät elintarvikehuoneistotoiminnan
  • elintarvikehuoneiston tai laitoksen toimija vaihtuu
  • myyt tai tarjoilet elintarvikkeita liikkuvasta elintarvikehuoneistosta
  • sinulla on huomauttamista elintarvikkeen laadusta tai elintarvikehuoneistosta
  • epäilet saaneesi ruokamyrkytyksen
  • haluat lisätietoa elintarvikevalvonnasta
Terveysvalvonnan yhteystietoihin