Sosiaali- ja terveyspalvelut
Sosiaali- ja terveyspalvelut

Työterveyshuoltosopimus

Työnantajalla on työterveyshuoltolain perusteella velvollisuus järjestää työsopimus- ja virkasuhteessa oleville työntekijöilleen ehkäisevä työterveyshuolto.

Lakisääteinen sopimus

  • Työpaikan olosuhteisiin kohdistuva toiminta/työpaikkaselvitys
    • Työpaikkaselvitykset toteutetaan toimintasuunnitelman laatimiseksi työterveyshuoltoa aloitettaessa, sen muuttamiseksi tai tarkistamiseksi työpaikan työolosuhteiden olennaisesti muuttuessa tai työterveyshuollon toimintasuunnitelman mukaisin määräajoin.  
  • Työterveyshenkilöstö antaa tietoa työpaikan ja työn terveysvaaroista ja haitoista, osallistuu tarvittaessa työsuojelutoimikunnan kokouksiin sekä osallistuu ensiapuvalmiuden ja tapaturmien torjunnan suunnitteluun.
  • Työterveyshuoltoon kuuluu työkykyä ylläpitävä toiminta, vajaakuntoisen työntekijän työssä selviytymisen seuranta ja tarvittaessa kuntoutukseen ohjaaminen.
  • Terveystarkastukset
    • Työterveystarkastuksissa työntekijät käyvät työsuhteen alussa ja määräajoin. Tarkastusten tiheys ja tarkastuksiin sisältyvät toimenpiteet määräytyvät työntekijän terveyden, työolosuhteiden, työn vaatimusten sekä työntekijän yksilöllisten ominaisuuksien perusteella. Terveystarkastuksissa työterveyslääkäri ja -hoitaja arvioivat myös työntekijän kuntoutus- sekä muiden työkyvyn tukitoimenpiteiden tarvetta
    • Työkykyä ylläpitävä toiminta ja vajaakuntoisen työntekijän työssä selviytymisen seuranta ja tarvittaessa kuntoutukseen ohjaaminen.

Sopimusasioissa ota yhteyttä työterveyshuoltoon,
puh. 02 8451 2300