Suomi
Sosiaali- ja terveyspalvelut
Sosiaali- ja terveyspalvelut

Työterveyshuoltosopimus

Työnantajalla on työterveyshuoltolain perusteella velvollisuus järjestää työsopimus- ja virkasuhteessa oleville työntekijöilleen ehkäisevä työterveyshuolto. Lisäksi työnantaja voi järjestää yleislääkäritasoista sairaanhoitoa.

Lakisääteinen sopimus

 • Työpaikan olosuhteisiin kohdistuva toiminta/työpaikkaselvitys
  • Työpaikkaselvitykset toteutetaan toimintasuunnitelman laatimiseksi työterveyshuoltoa aloitettaessa, sen muuttamiseksi tai tarkistamiseksi työpaikan työolosuhteiden olennaisesti muuttuessa tai työterveyshuollon toimintasuunnitelman mukaisin määräajoin.  
 • Työterveyshenkilöstö antaa tietoa työpaikan ja työn terveysvaaroista ja haitoista, osallistuu tarvittaessa työsuojelutoimikunnan kokouksiin sekä osallistuu ensiapuvalmiuden ja tapaturmien torjunnan suunnitteluun.
 • Työterveyshuoltoon kuuluu työkykyä ylläpitävä toiminta, vajaakuntoisen työntekijän työssä selviytymisen seuranta ja tarvittaessa kuntoutukseen ohjaaminen.
 • Terveystarkastukset
  • Työterveystarkastuksissa työntekijät käyvät työsuhteen alussa ja määräajoin. Tarkastusten tiheys ja tarkastuksiin sisältyvät toimenpiteet määräytyvät työntekijän terveyden, työolosuhteiden, työn vaatimusten sekä työntekijän yksilöllisten ominaisuuksien perusteella. Terveystarkastuksissa työterveyslääkäri ja -hoitaja arvioivat myös työntekijän kuntoutus- sekä muiden työkyvyn tukitoimenpiteiden tarvetta
  • Työkykyä ylläpitävä toiminta ja vajaakuntoisen työntekijän työssä selviytymisen seuranta ja tarvittaessa kuntoutukseen ohjaaminen.

Sairaanhoitosopimus

 • Lakisääteisen toiminnan lisäksi työnantaja voi sopia sairaanhoitosopimuksesta.  Sairaanhoitosopimuksen sisältö määritellään tarpeiden mukaan.
 • Sopimukseen kuuluu lakisääteisen toiminnan lisäksi hoitaja- ja yleislääkäritasoinen sairaanhoito- ja vastaanottotoiminta sekä niihin liittyvät tutkimukset.
 • Päivystävän työterveyshoitajan vastaanotto toimii ajanvarauksella. Kaikki työterveyshoitajan sairasvastaanotolle haluavat pyrimme hoitamaan saman päivän aikana mutta se edellyttää ajanvarausta ja yhteydenottoa aamupäivän aikana.Kaikkia vastaanottopäiviä kohden on varattu työterveyslääkäreille päivystysaikoja. Nämä ajat annetaan akuuttia päivystysluonteista apua tarvitseville. Emme kuitenkaan voi taata varmaa pääsyä työterveyslääkärin vastaanotolle ajanvarauspäivänä.

Sopimusasioissa ota yhteyttä työterveyshuoltoon,
puh. 02 8451 2300