Sosiaali- ja terveyspalvelut
Sosiaali- ja terveyspalvelut

Työterveyshuollon kustannukset

Työterveyshuollon kustannusten korvaaminen:
  • Työnantaja kirjaa työterveyshuollosta aiheutuneet kustannukset yrityksen menoihin.
  • Kansaneläkelaitos korvaa työnantajalle työterveyshuollon ennaltaehkäisevästä toiminnasta 50% tai 60% riippuen työterveystoiminnan laajuudesta ja työnantajan ja työterveyshuollon yhteistyömuodoista.
  • Ostetun sairaanhoidon ja terveydenhuollon tarpeellisista ja kohtuullisista kustannuksista korvaus on 50%.
  • Korvauksia haetaan kansaneläkelaitokselta kuuden (6) kuukauden kuluessa työnantajan kirjanpidon mukaisen tilikauden päätymisestä.
  • Korvaushakemusta varten työterveyshuolto lähettää raportin kertyneistä kustannuksista ja käyntimääristä vuosittain.

Laskennalliset enimmäismäärät vuonna 2018
Työterveyshuollon korvausjärjestelmään muutoksia