Sosiaali- ja terveyspalvelut
Sosiaali- ja terveyspalvelut

Hoitomaksut

Hoitomaksujen määräytyminen Uudenkaupungin yhteistoiminta-alueen terveyskeskuksen vuodeosastoilla ja Uudenkaupungin vanhusten palveluiden vanhainkodeissa ja Kuunarissa

Hoito voi olla lyhytaikaista, pitkäaikaista ja päivä- tai yöhoitoa. Pitkäaikaiseen laitoishoitoon siirrytään, kun laitoshoito on kestänyt kolme kuukautta tai voidaan olettaa, että hoito tulee kestämään yli kolme kuukautta.

Lyhytaikaisen laitoshoidon maksut

49,60 €/vrk, terveyskeskuksessa tai sairaalassa alle 18-vuotiailta vain seitsemältä päivältä vuodessa. Kalenterivuosittain kertyvän maksukaton (692 €) ylittymisen jälkeen lyhytaikaisen laitoshoidon hoitopäivähinta on 22,80 €. Päivä- ja yöhoito 22,80 €/vrk, terveyskeskuksessa ja sairaalassa alle 18-vuotiailta vain seitsemältä päivältä vuodessa.

Pitkäaikaisen laitoshoidon maksut

Maksu voi olla enintään 85 prosenttia hoidossa olevan nettotuloista. Henkilökohtaiseksi käyttövaraksi pitää kuitenkin jäädä vähintään 112,00 €.

Mikäli pitkäaikaishoitoon tulevalla on suuremmat tulot kuin kotiin jäävällä puolisolla, lasketaan puolisoiden tulot yhteen ja hoitomaksu on enintään 42,5 % puolisoiden yhteenlasketuista nettokuukausituloista.

Kuukausituloina otetaan huomioon ennakonpidätyksen ja ennakonkannon jälkeen sekä veroista vapaat tulot (palkkatulot, eläkkeet ja niihin rinnastettavat jatkuvat etuudet, elinkorot, syytinki ja muut jatkuvat henkilökohtaiset tulot sekä pääomasta ja muusta omaisuudesta saatavat nettotulot, kuten korko-, osinko- ja vuokratulot).

Kotisairaalan maksu

Kotisairaalahoidosta peritään päivämaksu 20 €/vrk. Maksu laskutetaan vain toteutuneilta päiviltä ja maksuun sisältyy kotisairaalahoitoa vaativat lääkkeet ja käyntiin liittyvät muut kustannukset. Maksu kerryttää maksukattokertymää.

Vanhustyön ohjaaja
Jaana Aitta
puh. 044 088 2820