Suomi
Sosiaali- ja terveyspalvelut
Sosiaali- ja terveyspalvelut

Vuodeosastot

Uudenkaupungin yhteistoiminta-alueen terveyskeskuksessa on kolme vuodeosastoa: Osasto 1 ja Osasto 2 Uudessakaupungissa ja vuodeosasto Vehmaalla. Osasto 2:n yhteydessä toimii myös kotisairaala.

Vuodeosastoilla 1 ja 2 hoidetaan akuuttia hoitoa vaativia perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon potilaita.
 
Sekä Uudenkaupungin että Vehmaan osastojen vierailuajat ovat klo 13.30-18.30.

Osastot tarjoavat lyhytaikaista ympärivuorokautista akuuttia sairaanhoitoa Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntalaisille sekä Uudenkaupungin yhteistoiminta-alueen asukkaille. Osastolla on 37 potilaspaikkaa; joista 9 on varattu erikoissairaanhoidon sisätautipotilaille ja 5 erikoissairaanhoidon kirurgisille potilaille ja 23 perusterveydenhuollon akuuttipotilaille. Toiminta on osa toimivaa hoitoketjua. Osastoilla keskimääräinen hoitojakson pituus on 4-6 vuorokautta

Osastoilla työskennellään moniammatillisessa tiimissä, tiimiin kuuluu: erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon lääkärit, osastonhoitaja, apulaisosastonhoitajat, sairaanhoitajat, lähihoitajat/perushoitajat, fysioterapeutit, farmaseutti, osaston sihteeri, laitosapulaiset sekä tarvittaessa on käytössä toimintaterapeutti, puheterapeutti, ravitsemusterapeutti ja psykiatrinen sairaanhoitaja. Osastoilla moniammatillisen tiimin osaaminen ja ammattitaito on laaja-alaista. Osaston henkilökuntaa koulutetaan jatkuvasti, jotta laaja-alainen osaaminen varmistetaan potilaiden hoidossa. Osasoilla hoidetaan mm. sydän-, telemetria, munuais-, keuhko- diabetes, infektio- aivoverenkiertohäiriö- trauma- leikkaus-, päihde ja mielenterveys ja saattohoitopotilaita.
  
Osastoilla keskitytään akuutteihin ongelmiin ja noudatetaan nopean kotiuttamisen ja kuntouttavan hoitotyön periaatteita tukemalla potilaan toimintakykyä.

Potilaat hoidetaan osastoilla kokonaisvaltaisesti ja hoidon jatkuvuus varmistetaan aina ennen kotiutusta ja pyrimme joustavaan siirtymiseen palveluketjuista toiseen.

Potilaan turvalliseen ja nopeaan kotiuttamiseen käytämme apuna vanhustyön kotiutustiimiä, kotihoidon sekä kotisairaalan palveluita.
 
Liiallisen puhelinliikenteen välttämiseksi toivomme, että lähiomaisista nimetään yksi henkilö, joka pitää yhteyttä hoitohenkilökuntaan ja välittää tietoja potilaan voinnista muille omaisille.

Organisaatiossa on käytössä SHQS- laatujärjestelmä, joka ohjaa toiminnan jatkuvaa kehittymistä. Ulkoinen laaduntunnustus v. 2014.

Mittarissa näkyy osastoille annettu asiakaspalaute suhdelukuna. Tavoitelukumme on yli 70.
Käyntiosoite:
Terveystie 2, 23500 Uusikaupunki
Vuodeosaston kanslia
Hoitajat, puh. 02 8451 2200

Osastonhoitaja
Kirsi Elo, puh. 050 420 5242

Osastosihteeri
puh. 050 469 9031

Sähköposti: etunimi.sukunimi@uusikaupunki.fi
Huomioikaa sähköpostin käytössä, että kaupungilla ei ole käytössä salattua sähköpostia.
Käyntiosoite:
Terveystie 2, 23500 Uusikaupunki
Vuodeosaston kanslia
Hoitajat, puh. 02 8451 2222

Oastonhoitaja
Minna Metsänkylä, puh. 050 469 9202

Osastonsihteeri, puh. 050 469 9697

Sähköposti: etunimi.sukunimi@uusikaupunki.fi
Huomioikaa sähköpostin käytössä, että kaupungilla ei ole käytössä salattua sähköpostia.
Käyntiosoite:
Margaretantie 15, 23210 Vehmaa

Vuodeosaston kanslia, hoitajat puh. (02) 4374 370

Osastonhoitaja
Niina Virtanen
puh. 044 757 5370

Osastosihteeri 
puh. 044 594 3310

Sähköposti: etunimi.sukunimi@uusikaupunki.fi
Huomioikaa sähköpostin käytössä, että kaupungilla ei ole käytössä salattua sähköpostia.

HUOM!  Vehmaan vuodeosasto on suljettuna 20.6.2019 klo 15 - 22.7.2019 klo 7 välisenä aikana. Osastohoitoa koskevissa asioissa yhteys Osasto 1 (puh. 050 4205242) tai Osasto 2 (puh. 050 469 9202).

Käyntiosoite:
Terveystie 4, 23500 Uusikaupunki
Kotisairaalan toimisto
Hoitajat, puh. 050 420 5243

Sähköposti: etunimi.sukunimi@uusikaupunki.fi
Huomioikaa sähköpostin käytössä, että kaupungilla ei ole käytössä salattua sähköpostia.
Vuodeosastohoidon vastuuhenkilö
Johtava lääkäri Pia Lahtinen
puh. 044 088 2403

Vuodeosastohoidon ylihoitaja Nelli Lehtonen
puh. 044 088 2481

HUOM!  Vehmaan vuodeosasto on suljettuna 20.6.2019 klo 15 - 22.7.2019 klo 7 välisenä aikana. Osastohoitoa koskevissa asioissa yhteys Osasto 1 (puh. 050 4205242) tai Osasto 2 (puh. 050 469 9202).