Sosiaali- ja terveyspalvelut
Sosiaali- ja terveyspalvelut

Vuodeosastot

Osastoilla vierailut toistaiseksi rajoitetusti, noudata osastolta saamiasi ohjeita. Aiheesta tarkemmin koronainfo-sivulla.

Uudenkaupungin yhteistoiminta-alueen terveyskeskuksessa on kaksi osastoa: Osasto 1 ja Osasto 2. Osasto 1:n yhteydessä toimii myös Kotisairaala.

Osastoilla 1 ja 2 hoidetaan akuuttia sairaanhoitoa tarvitsevia perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon potilaita.

Osastot tarjoavat lyhytaikaista ympärivuorokautista akuuttia sairaanhoitoa Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntalaisille ja Uudenkaupungin yhteistoiminta-alueen asukkaille. Osastoilla on 35 potilaspaikkaa; joista 5 on varattu erikoissairaanhoidon sisätautipotilaille ja 30 perusterveydenhuollon akuuttipotilaille. Osastoilla keskimääräinen hoitojakson pituus on 4-6 vuorokautta.

Osastoilla työskennellään moniammatillisessa tiimissä, tiimiin kuuluu: erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon lääkärit, osastonhoitaja, sairaanhoitajat, lähihoitajat/perushoitajat, fysioterapeutit, sosiaaliohjaaja, farmaseutti, osaston sihteeri, laitosapulaiset sekä tarvittaessa on käytössä toimintaterapeutti, puheterapeutti, ravitsemusterapeutti ja psykiatrinen sairaanhoitaja. Osastoilla moniammatillisen tiimin osaaminen ja ammattitaito on laaja-alaista. Osasoilla hoidetaan mm. sydän-, telemetria, munuais-, keuhko- diabetes, infektio- aivoverenkiertohäiriö- trauma- leikkaus-, päihde ja mielenterveys sekä saattohoitopotilaita.
  
Osastoilla keskitytään akuutteihin ongelmiin ja noudatetaan nopean kotiuttamisen ja kuntouttavan hoitotyön periaatteita tukemalla sekä edistämällä potilaan toimintakykyä.

Potilaat hoidetaan osastoilla kokonaisvaltaisesti ja hoidon jatkuvuus varmistetaan aina ennen kotiutusta ja pyrimme joustavaan siirtymiseen palveluketjusta toiseen. Potilaan turvalliseen ja nopeaan kotiuttamiseen käytämme apuna vanhustyön kotiutustiimiä, kotihoidon sekä kotisairaalan palveluita.
 
Organisaatiossa on käytössä SHQS- laatujärjestelmä, joka ohjaa toiminnan jatkuvaa kehittymistä. Ulkoinen laaduntunnustus v. 2019.

Mittarissa näkyy osastoille annettu asiakaspalaute suhdelukuna. Tavoitelukumme on yli 70.

Käyntiosoite:
Terveystie 2, 23500 Uusikaupunki
Vuodeosaston kanslia
Hoitajat, puh. 02 8451 2200

Osastonhoitaja, vs.
Minna Suorauma, puh. 050 420 5242

Sosiaaliohjaaja
Anna Putro, puh. 044 594 3310

Osastonsihteeri
Tiina Vanamo, puh. 050 469 9031

Sähköposti: etunimi.sukunimi@uusikaupunki.fi
Huomioikaa sähköpostin käytössä, että kaupungilla ei ole käytössä salattua sähköpostia.
Käyntiosoite:
Terveystie 2, 23500 Uusikaupunki
Vuodeosaston kanslia
Hoitajat, puh. 02 8451 2222

Osastonhoitaja
Minna Metsänkylä, puh. 050 469 9202

Sosiaaliohjaaja
Anna Putro, puh. 044 594 3310

Osastonsihteeri
Anna Järvinen, puh. 050 469 9697

Sähköposti: etunimi.sukunimi@uusikaupunki.fi
Huomioikaa sähköpostin käytössä, että kaupungilla ei ole käytössä salattua sähköpostia.
Käyntiosoite:
Terveystie 2, 23500 Uusikaupunki
Kotisairaalan toimisto
Hoitajat, puh. 050 420 5243

Osastonhoitaja
Minna Suorauma, puh. 050 5935 138

Sähköposti: etunimi.sukunimi@uusikaupunki.fi
Huomioikaa sähköpostin käytössä, että kaupungilla ei ole käytössä salattua sähköpostia.
Vuodeosastohoidon vastuuhenkilö
Johtava lääkäri Pia Lahtinen
puh. 044 088 2403

Vuodeosastohoidon ylihoitaja Nelli Lehtonen
puh. 044 088 2481

HUOM! 
Potilaiden vointia koskevat tiedustelut pyydämme ystävällisesti toivomme klo 13.00 jälkeen. Luovutamme potilastietoja vain potilaan luvalla. Toivomme ainoastaan
yhden yhteyshenkilön soittavan omaisen vointia koskevia tiedusteluja. 

Osastohoitoa koskevat kyselyt osasto 1 kanslia 02 84512200, osasto 2 kanslia 02 84512222

Koordinoivan sairaanhoitajan puh. numero 050 4205240 (lähetteet)