Suomi
Sosiaali- ja terveyspalvelut
Sosiaali- ja terveyspalvelut

Vuodeosastot

Uudenkaupungin yhteistoiminta-alueen terveyskeskuksessa on kaksi vuodeosastoa: Osasto 1 ja Osasto 2 Uudessakaupungissa. Osasto 2:n yhteydessä toimii myös kotisairaala.

Vuodeosastoilla 1 ja 2 hoidetaan akuuttia hoitoa vaativia perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon potilaita.
 
Toistaiseksi osastoilla on vierailukielto.

Osastot tarjoavat lyhytaikaista ympärivuorokautista akuuttia sairaanhoitoa Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntalaisille ja Uudenkaupungin yhteistoiminta-alueen asukkaille.  Osastoilla on 52 potilaspaikkaa; joista 10 on varattu erikoissairaanhoidon sisätautipotilaille ja 42 perusterveydenhuollon akuuttipotilaille. Osastoilla keskimääräinen hoitojakson pituus on 4-6 vuorokautta.

Osastoilla työskennellään moniammatillisessa tiimissä, tiimiin kuuluu: erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon lääkärit, osastonhoitaja, sairaanhoitajat, lähihoitajat/perushoitajat, fysioterapeutit, farmaseutti, osaston sihteeri, laitosapulaiset sekä tarvittaessa on käytössä toimintaterapeutti, puheterapeutti, ravitsemusterapeutti ja psykiatrinen sairaanhoitaja. Osastoilla moniammatillisen tiimin osaaminen ja ammattitaito on laaja-alaista. Osasoilla hoidetaan mm. sydän-, telemetria, munuais-, keuhko- diabetes, infektio- aivoverenkiertohäiriö- trauma- leikkaus-, päihde ja mielenterveys sekä saattohoitopotilaita.
  
Osastoilla keskitytään akuutteihin ongelmiin ja noudatetaan nopean kotiuttamisen ja kuntouttavan hoitotyön periaatteita tukemalla sekä edistämällä potilaan toimintakykyä.

Potilaat hoidetaan osastoilla kokonaisvaltaisesti ja hoidon jatkuvuus varmistetaan aina ennen kotiutusta ja pyrimme joustavaan siirtymiseen palveluketjusta toiseen. Potilaan turvalliseen ja nopeaan kotiuttamiseen käytämme apuna vanhustyön kotiutustiimiä, kotihoidon sekä kotisairaalan palveluita.
 
Organisaatiossa on käytössä SHQS- laatujärjestelmä, joka ohjaa toiminnan jatkuvaa kehittymistä. Ulkoinen laaduntunnustus v. 2017.

Mittarissa näkyy osastoille annettu asiakaspalaute suhdelukuna. Tavoitelukumme on yli 70.
Huom! Roidu-palautekysely ei ole tällä hetkellä käytössä.
Käyntiosoite:
Terveystie 2, 23500 Uusikaupunki
Vuodeosaston kanslia
Hoitajat, puh. 02 8451 2200

Osastonhoitaja
Kirsi Elo, puh. 050 420 5242

Osastosihteeri
puh. 050 469 9031

Sähköposti: etunimi.sukunimi@uusikaupunki.fi
Huomioikaa sähköpostin käytössä, että kaupungilla ei ole käytössä salattua sähköpostia.
Käyntiosoite:
Terveystie 2, 23500 Uusikaupunki
Vuodeosaston kanslia
Hoitajat, puh. 02 8451 2222

Oastonhoitaja
Minna Metsänkylä, puh. 050 469 9202

Osastonsihteeri, puh. 050 469 9697

Sähköposti: etunimi.sukunimi@uusikaupunki.fi
Huomioikaa sähköpostin käytössä, että kaupungilla ei ole käytössä salattua sähköpostia.
Käyntiosoite:
Terveystie 2, 23500 Uusikaupunki
Kotisairaalan toimisto
Hoitajat, puh. 050 420 5243

Sähköposti: etunimi.sukunimi@uusikaupunki.fi
Huomioikaa sähköpostin käytössä, että kaupungilla ei ole käytössä salattua sähköpostia.
Vuodeosastohoidon vastuuhenkilö
Johtava lääkäri Pia Lahtinen
puh. 044 088 2403

Vuodeosastohoidon ylihoitaja Nelli Lehtonen
puh. 044 088 2481

HUOM!  Vehmaan vuodeosasto on lakkautettu.
Osastohoitoa koskevissa asioissa yhteys Osasto 1 (puh. 050 4205242) tai Osasto 2 (puh. 050 469 9202).