Sosiaali- ja terveyspalvelut
Sosiaali- ja terveyspalvelut

Veteraanikuntoutus

Rintamaveteraanien kuntoutus

Rintamaveteraanien kuntoutusta voivat hakea kaikki ne alueen kuntalaiset, joilla on rintamasotilas-, rintamapalvelus- tai rintamatunnus ja joilla ei ole oikeutta saada kuntoutusta jonkin muun lain kautta. Hakuaika on koko vuosi.

Kuntoutusvaihtoehdot
  1. Laitoskuntoutus 10 tai 14 vrk (maksimi 4 viikkoa) veteraanin toimintakykyluokasta riippuen.
  2. Avokuntoutuksena fysioterapia 20-30 kertaa toimintakykyluokasta riippuen, tarvittaessa kotikäynteinä.
  3. Avokuntoutuksena tuettu kotona kuntoutuminen 20-30 käyntikertaa toimintakykyluokasta riippuen.
  4. Päiväkuntoutus 10-20 päivää toimintakykyluokasta riippuen.
  5. Jalkojenhoitoa 2 käyntiä vuodessa.
Rintamaveteraanin puoliso voi osallistua yhdessä veteraanin kanssa laitos- ja päiväkuntoutukseen.

Kuntoutushakemuksen liitteeksi tarvitaan lääkärinlausunto (laitos- ja päiväkuntoutus) tai lääkärin antama hoitomääräys (avokuntoutus/ fysioterapia).
Kuntoutuksen lisäksi rintamaveteraaneilla on mahdollisuus hakea kotona asumista tukevien palvelujen määrärahaa Valtiokonttorin ohjeistukseen pohjautuen.

Tiedustelut
Kuntoutusohjaaja Kirsi Paananen
puh. 040 120 9134
kirsi.paananen@uusikaupunki.fi

Aikavälillä 14.9.-31.10.2021 yhteydenotot
Hanna Nieminen
040 730 5985Hakemusten toimitus
Veteraanikuntoutus
PL 1, 23501 Uusikaupunki
tai yhteistoiminta-alueen vastaanotolle