Suomi
Sosiaali- ja terveyspalvelut
Sosiaali- ja terveyspalvelut

Veteraanikuntoutus

Rintamaveteraanien kuntoutus

Rintamaveteraanien kuntoutusta voivat hakea kaikki ne alueen kuntalaiset, joilla on rintamasotilas-, rintamapalvelus- tai rintamatunnus ja joilla ei ole oikeutta saada kuntoutusta jonkin muun lain kautta. Hakuaika on koko vuosi.

Kuntoutusvaihtoehdot
  1. Laitoskuntoutus 10 tai 14 vrk (maksimi 4 viikkoa) veteraanin toimintakykyluokasta riippuen.
  2. Avokuntoutuksena fysioterapia 20-30 kertaa toimintakykyluokasta riippuen, tarvittaessa kotikäynteinä.
  3. Avokuntoutuksena tuettu kotona kuntoutuminen 20-30 käyntikertaa toimintakykyluokasta riippuen.
  4. Päiväkuntoutus 10-20 päivää toimintakykyluokasta riippuen.
  5. Jalkojenhoitoa 2 käyntiä vuodessa.
Rintamaveteraanin puoliso voi osallistua yhdessä veteraanin kanssa laitos- ja päiväkuntoutukseen.

Kuntoutushakemuksen liitteeksi tarvitaan lääkärinlausunto (laitos- ja päiväkuntoutus) tai lääkärin antama hoitomääräys (avokuntoutus/ fysioterapia).
Kuntoutuksen lisäksi rintamaveteraaneilla on mahdollisuus hakea kotona asumista tukevien palvelujen määrärahaa Valtiokonttorin ohjeistukseen pohjautuen.


Päivitetty 29.1.2019
Tiedustelut
Veteraanikuntoutusasioista vastaava terveydenhoitaja Taina Flemming
puh. 050 345 2034

Hakemusten toimitus
Veteraanikuntoutus
PL 1, 23501 Uusikaupunki
tai yhteistoiminta-alueen vastaanotolle