Sosiaali- ja terveyspalvelut
Sosiaali- ja terveyspalvelut

Potilaan oikeudet

Potilasasiamies

Potilasasiamiehen toiminta perustuu lakiin potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992). Lakiin on kirjattu mm. potilaan oikeudesta hyvään hoitoon ja kohteluun terveydenhuollossa, potilaan, omaisen, läheisen tai edustajan toivomusten huomioimisesta, tietojen saamisesta, potilasasiakirjoista ja informoinnista. Potilaalla on lain mukaan oikeus tehdä muistutus, mikäli hän on tyytymätön saamaansa hoitoon tai kohteluun terveydenhuollossa.

Potilasasiamiehen tehtävänä on:

  • neuvoa potilaita tämän lain soveltamiseen liittyvissä asioissa
  • avustaa potilasta hoitoaan tai kohteluaan koskevan muistutuksen tekemisessä
  • tiedottaan potilaan oikeuksista sekä
  • toimia muutenkin potilaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi.

Potilasasiamiehen yhteystiedot

Uudenkaupungin yhteistoiminta-alueen terveyskeskuksen (Uudenkaupungin pääterveysasema, Kalannin ja Lokalahden toimipisteet sekä Vehmaan Taivassalon, Pyhärannan ja Kustavin toimipisteet) Potilasasiamies Päivi Parjanen, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri.

Puhelin (02) 313 0000, puhelinajat maanantaista perjantaihin klo 10-12, lisäksi tiistaisin ja torstaisin klo 13-15.
Asiakastapaamiset sovitaan erikseen potilasasiamiehen kanssa.
Postiosoite: Potilasasiamies, Tyks Vakka-Suomen sairaala, PL 12, 23501 Uusikaupunki.
Sähköpostiosoite: potilasasiamies@tyks.fi

Lisätietoja potilaan oikeuksista Valviran sivuilta.
Tarkempaa tietoa oikeuksista ja tietosuojasta Sosiaali- ja terveysministeriö.

Postiosoite: 
Potilasasiamies, Tyks Vakka-Suomen sairaala, PL 12, 23501 Uusikaupunki

Potilasasiamies Päivi Parjanen
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri
ma-pe klo 10-12, lisäksi ti ja to klo 13-15
puh. (02) 313 0000
potilasasiamies@tyks.fi