Suomi
Sosiaali- ja terveyspalvelut
Sosiaali- ja terveyspalvelut

Terveysneuvola (ent. aikuisneuvola)

Terveysneuvolan terveydenhoitajan vastaanotto toimii ajanvarauksella.


Palveluihin sisältyvät mm.

  • rokotukset
  • matkailijan terveysneuvonta
  • diabeteksen ennaltaehkäisy
  • koholla oleviin veren rasva-arvoihin liittyvä ohjaus

  • verenpaineen lääkkeettömän hoidon ohjaus ja kotiseurannan opetus

  • muu terveyden edistäminen ja sairauksien ennaltaehkäisy

Rokotukset

Kun haluat varmistaa rokotesuojasi voimassaolon tai ottaa kansalliseen rokotusohjelmaan kuuluvan rokotteen, ota yhteyttä oman alueesi terveysneuvolan terveydenhoitajaan.

Jos olet lähdössä matkalle, ota yhteys myös terveysneuvolan terveydenhoitajaan. Terveydenhoitaja tekee arvion mitä rokotteita matkalle tarvitaan.Aikuisten kansallinen rokotusohjelma

https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/tietoa-rokotuksista/kansallinen-rokotusohjelma/rokotusohjelma-lapsille-ja-aikuisille#aikuiset


Kansallisen rokotusohjelman mukaiset rokotteet ovat maksuttomia.

Matkailuterveyteen liittyvät rokotteet ja muut valmisteet, esim. malarian ehkäisy, asiakas hankkii apteekista. Reseptipyyntö tehdään terveysneuvolan terveydenhoitajan kautta hyvissä ajoin, 2-3 kuukautta, ennen matkaa. Rokotettava hakee tarvittavat rokotteet apteekista ja tulee sovittuna aikana rokotettavaksi.

© David Livingstone -seuran matkailijan ohjeet
http://www.fsih.fi/matkailijan-ohjeet/

Terveyskirjasto, hakusanaksi matkailijan terveysopas
https://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti

Eurooppalainen sairaanhoitokortti
https://www.kela.fi

Riskityöllä tarkoitetaan sellaisia työtehtäviä, joissa on suuri vaara levittää salmonellatartuntaa. Tartuntatautilain (1227/2016) ja -asetuksen (146/2017) mukaan työnantajan on vaadittava työntekijältä luotettava selvitys siitä, ettei tällä ole salmonellatartuntaa, kun henkilö työskentelee elintarvikelaissa (23/2006) tarkoitetussa elintarvikehuoneistossa tehtävässä, jossa käsitellään pakkaamattomia kuumentamattomina tarjoiltavia elintarvikkeita maidon tuotantotilalla maidonkäsittelytehtävässä, jos tila toimittaa maitoa elintarvikelaissa (23/2006) tarkoitettuun elintarkikehuoneistoon kuten meijeriin tai tilajuustolaan, jossa maitoa ei pastöroida.

Selvitys vaaditaan kaikilta, myös harjoittelijoilta ja muilta vastaavilta henkilöiltä, jotka toimiva työpaikalla ilman palvelussuhdetta vähintään kuukauden.

Terveydentilan selvitys työsuhteen alussa on hoitajan tekemä haastattelu. Laboratoriotutkimus tehdään, jos työntekijällä on parhaillaan tai hänellä on edeltävän kuukauden aikana ollut kuumeinen (≥
38 °C) ripulitauti tai muu haastattelussa ilmi tullut syy sitä edellyttää.
Uudenkaupungin toimipisteessä lisäksi koko yhteistoiminta-alueen tartuntatautien yhdyshenkilötehtävät.

Lakisääteisen tartuntatautien torjuntatyön tarkoituksena on ehkäistä tartuntatauteja ja niiden leviämistä sekä ihmisille ja yhteiskunnalla aiheutuvia haittoja.

Työhön sisältyvät esimerkiksi:
  • hoitoon liittyvien infektioiden torjunta
  • tuberkuloosialtistuneitten seuranta
  • epidemia-asiat
Päivitetty 12.8.2020

HUOM! Uudenkaupungin terveysneuvola on muuttanut terveyskeskuksen tiloihin. Kulku neuvolaan tapahtuu terveyskeskuksen pääovesta. Vanha neuvolan tila on nyt muussa käytössä ja kulkua sinne pitää välttää. 
 

Ajanvaraukset ja muu
puhelinneuvonta
ma-pe klo 12-13, muutokset mahdollisia

Uudenkaupungin terveysneuvola

Terveystie 4, pääterveysaseman 1.krs
23500 Uusikaupunki
Terveydenhoitaja, tartuntatautien yhdyshenkilö Salme Oksanen
puh. 044 551 2520
 

Vehmaan terveysneuvola

Margaretantie 15
23210 Vehmaa
Terveydenhoitaja Jenna Tuomi
puh. 044 594 3309
 

Taivassalon terveysneuvola

Apulanpolku 1
23310 Taivassalo
Terveydenhoitaja Sari Jalava
puh. 044 594 3306
 

Kustavin terveysneuvola

Kaljaasikuja 4
23360 Kustavi
Terveydenhoitaja Sari Jalava
puh. 044 594 3306
 

Pyhärannan terveysneuvola

Retkentie 6
23950 Pyhäranta
Terveydenhoitaja Marja Peltomäki
puh. 0440 382 444