Sosiaali- ja terveyspalvelut
Sosiaali- ja terveyspalvelut

Neuvolan perhetyö

Neuvolan perhetyö on

  • ennaltaehkäisevää, muuta neuvolatyötä täydentävää vapaaehtoista palvelua pikkulapsiperheille jo odotusajasta lähtien.
  • maksutonta, luottamuksellista, lyhytkestoista ja yhdessä perheen kanssa suunniteltua, tavoitteellista.
  • tarjolla kaikissa Uudenkaupungin yhteistoiminta-alueen terveyskeskuksen äitiys- ja lastenneuvoloissa, kaikille perheille.
  • keskusteluapua, ohjantaa, neuvontaa sekä yhdessä tekemistä. Tavoitteena tukea perhettä löytämään omia voimavaroja ja keinoja selviytyä erilaisista pikkulapsiperheiden haasteista.

Perhetyötä tekee perhentyöntekijä (terveydenhoitaja), joka toimii yhteistyössä äitiys- ja lastenneuvolan terveydenhoitajien kanssa. Asiakastapaamiset kirjataan asiakastietojärjestelmään.

Perhetyö toteutuu pääsääntöisesti perheen kotona tai perhetyöntekijän vastaanotolla. Äitiys- ja lastenneuvolan terveydenhoitaja voi ehdottaa perheelle neuvolan perhetyötä tai perhe voi itse ottaa suoraan yhteyttä perhetyöntekijään esimerkiksi, kun:

  • arki ei syystä tai toisesta suju
  • vauvan odotus tai vauva-arki mietityttää
  • vauvan hoitoon ja kehitykseen liittyvissä kysymyksissä; univaikeudet, itkuisuus, imetysvaikeudet
  • vanhemmuus kaipaa vahvistusta
  • vanhemmalla on uupumusta
  • kiinnostusta vauvahieronnasta-/ tai kantoliinan ohjannasta

AIKAA PERHEELLESI.

Päivitetty 4.3.2022
Perhetyöntekijä/terveydenhoitaja
Anne Salomaa
puh. 050 307 2126

Perhetyöntekijä/terveydenhoitaja
Jonna Niemi
puh. 040 186 2167