Sosiaali- ja terveyspalvelut
Sosiaali- ja terveyspalvelut

Neuvolat

Uudenkaupungin yhteistoiminta-alueen terveyskeskus tarjoaa lastenneuvola-, äitiysneuvola-, perhesuunnitteluneuvola- ja terveysneuvolapalveluita. Lisäksi perhekeskuksen kautta on saatavilla perheneuvolan ja ennaltaehkäisevän perhetyön palvelut.

Kaikista peruuttamattomista ja käyttämättömistä vastaanottoajoista peritään 18 vuotta täyttäneiltä 51,50 eur maksu riippumatta siitä, onko käynti alun perin ollut maksullinen vai maksuton. (Asiakasmaksulaki 3§).
Aika tulee peruuttaa edelliseen arkipäivään klo 15 mennessä.
Mittarissa näkyy neuvoloille annettu asiakaspalaute suhdelukuna. Tavoitelukumme on yli 70.
Palveluyksikön vt. esimies, ennaltaehkäisevä terveydenhuolto: 

Pauliina Piirainen
puh. 040 023 6700

Avoterveydenhuollon ylilääkäri:
Minna Helenius

Opiskelijaohjauksesta vastaava hoitaja:
Päivi Tapani
puh. 024612518