Suomi
Sosiaali- ja terveyspalvelut
Sosiaali- ja terveyspalvelut

Mielenterveys- ja päihdeyksikkö

Uudenkaupungin sosiaali- ja terveyskeskuksen terveyspalveluiden avosairaanhoidon mielenterveys- ja päihdeyksikössä sekä yhteistoiminta-alueella käytettävissä on psykiatriaan ja päihdehuoltoon  erikoistuneiden terveyskeskuslääkäreiden, sairaanhoitajien, lähihoitajien sekä psykologien asiantuntemus.

Mielenterveys- ja päihdeyksikössä saa apua mielenterveys- ja päihdeongelmien selvittelyissä ja hoitamisessa sekä erilaisissa kriisitilanteissa. Lisäksi hoidamme erikoissairaanhoidosta jatkohoitoon siirtyviä asiakkaita.

Hoitoomme voit hakeutua itse, lääkärin lähetteellä tai eri yhteistyötahojemme ohjaamana.

Kullekin avun tarvitsijalle suunnitellaan hänen tarpeistaan lähtevät palvelut, joita ovat mm. lääkityksen toteutus ja sen vaikuttavuuden seuranta, yksilölliset keskustelut sekä tarvittaessa lääkärin tapaamiset tai hoitajien kotikäynnit asiakkaan luona.

Päihdehoitoa tuotetaan matalan kynnyksen periaatteella, so. lähetteettömästi, terveyskeskuksessa ja -asemilla nuorista ikäihmisiin. 
Hoitomuotoina keskustelukäynnit, lääkehoito ja korvaushoito. Päihdehoitoon kuuluvat myös hoitoonohjaukset ja ajokorttiseurannat.

Ruiskujen ja neulojen vaihtopiste sijaitsee yksikössä.

Puustintuvan kuntouttavaan yksilö- ja ryhmätoimintaan asiakkaaksi tullaan matalalla kynnyksellä ilman lähetettä, lääkäreiden ja eri yhteistyötahojen lähetteellä sekä myös erikoissairaanhoidon jatkohoitona.

Mielenterveyskuntoutuksen ryhmätoiminta
Mielenterveyskuntoutuksen ryhmätoimintaa toteutetaan Puustintuvalla ja se on osa kuntoutusta ja sen piiriin pääsee Uudenkaupungin terveyskeskuksen mielenterveys- ja päihdeyksikön kautta. 
 Mittarissa näkyy Uudenkaupunkgin Mielenterveys ja päihde -yksikölle annettu asiakaspalaute suhdelukuna. Tavoitelukumme on yli 70.
Käyntiosoite: 
Välskärintie 2,  23500 Uusikaupunki A-Sairaala 5. kerros
Mielenterveys- ja päihdeyksikkö
puh. 044 700 2333, arkisin klo 8-15.15


Palveluyksikön esimies Markku Niemi
puh. 0401935314
markku.niemi@uusikaupunki.fi

Neulojen vaihtopiste sijaitsee yksikössäPoikkeuksia aukioloaikoihin:

10.2.2020 yksikkö suljettu 9.30 alkaen