Suomi
Sosiaali- ja terveyspalvelut
Sosiaali- ja terveyspalvelut

Mielenterveys- ja päihdeyksikkö

Uudenkaupungin sosiaali- ja terveyskeskuksen terveyspalveluiden avosairaanhoidon mielenterveys- ja päihdeyksikössä sekä yhteistoiminta-alueella käytettävissä on psykiatriaan ja päihdehuoltoon  erikoistuneiden terveyskeskuslääkäreiden, sairaanhoitajien, lähihoitajien sekä psykologien asiantuntemus.

Mielenterveys- ja päihdeyksikössä saa apua mielenterveys- ja päihdeongelmien selvittelyissä ja hoitamisessa sekä erilaisissa kriisitilanteissa. Lisäksi hoidamme erikoissairaanhoidosta jatkohoitoon siirtyviä asiakkaita.

Hoitoomme voit hakeutua itse, lääkärin lähetteellä tai eri yhteistyötahojemme ohjaamana.

Kullekin avun tarvitsijalle suunnitellaan hänen tarpeistaan lähtevät palvelut, joita ovat mm. lääkityksen toteutus ja sen vaikuttavuuden seuranta, yksilölliset keskustelut sekä tarvittaessa lääkärin tapaamiset tai hoitajien kotikäynnit asiakkaan luona.

Puustintuvan kuntouttavaan yksilö- ja ryhmätoimintaan asiakkaaksi tullaan matalalla kynnyksellä ilman lähetettä, lääkäreiden ja eri yhteistyötahojen lähetteellä sekä myös erikoissairaanhoidon jatkohoitona.

Mielenterveyskuntoutuksen ryhmätoiminta
Mielenterveyskuntoutuksen ryhmätoiminta on osa kuntoutusta ja sen piiriin pääsee Uudenkaupungin terveyskeskuksen päihde- ja mielenterveysyksikön kautta. Lisätietoja ryhmätoiminnasta saa Marja-Leena Lorjolta 050-365 0739 tai Tanja Packalenilta 0408431123.
 
Mielenterveyskuntoutuksen työtoiminta
Puustintupa järjestää työtoimintaa mielenterveyskuntoutujille, joiden toimeentulo perustuu sairauden- tai työkyvyttömyyden perusteella myönnettäviin etuuksiin. Työtoimintaa järjestetään Aktivointikeskus Puustissa ja muissa kaupungin yksiköissä sekä muutamissa yrityksissä. Työtoiminnan tavoitteena on edesauttaa mielenterveyskuntoutujien elämän hallintaa, osallisuutta yhteiskunnasta ja tarjota mielekästä tekemistä sosiaalisessa kontekstissa. Työstä maksetaan työosuusrahaa, joka ei ole palkkatuloa vaan verottomana maksettavaa ns. ahkeruusrahaa max. 12e/osallistumispäivä. Lisätietoja Marja-Leena Lorjo 050-365 0739


Mittarissa näkyy Uudenkaupunkgin Mielenterveys ja päihde -yksikölle annettu asiakaspalaute suhdelukuna. Tavoitelukumme on yli 70.
Käyntiosoite: 
Välskärintie 2,  23500 Uusikaupunki A-Sairaala 5. kerros
Mielenterveys- ja päihdeyksikkö
puh. 044 700 2333, arkisin klo 8-15.15
Aikuisten Vastaanotto, puh. 0406637001 
(Uusikaupunkilaisille)

Puustintupa, mielenterveyskuntoutujat
puh. 050 365 0739
Puh. 040 8431123

Osastonhoitaja Markku Niemi
puh. 0401935314
markku.niemi@uusikaupunki.fi

Pokkeuksia aukioloaikoihin:

29.3.19 Yksikkö ja päivystyspuhelin suljettu

10.4.19 Yksikkö ja päivystyspuhelin suljettu ko 11 alkaen
10.5.19 Yksikkö ja päivystyspuhelin suljettu