Suomi
Sosiaali- ja terveyspalvelut
Sosiaali- ja terveyspalvelut

Kuntoutus ja terapiat

Lääkinnällinen kuntoutus perustuu kansanterveyslakiin. Se sisältää kuntoutumista ja kuntoutumispalveluja koskevan neuvonnan ja ohjauksen, fysioterapian, toimintaterapian, puheterapian ja neuropsykologisen kuntoutuksen. Lisäksi siihen kuuluvat apuvälinepalvelut, kuntoutus laitos- tai avohoidossa sekä kuntoutusohjaus (lähiyhteisön tukeminen ja ohjaus).

Aloitteen lääkinnällisestä kuntoutuksesta voi tehdä lääkäri, omainen tai muu lähihenkilö, terveydenhuollon tai sosiaalitoimen työntekijä tai palvelun tarvitsijan tilanteen tunteva henkilö.

Lääkinnällisen kuntoutuksen päätökset ovat lääkärin tekemiä hoitopäätöksiä. Asiat käsitellään työryhmässä. Tarvittaessa pyydetään lisäselvityksiä (esim. lääkärinlausunto) tai asiakas kutsutaan arviointikäynnille tai tehdään kotikäynti.

Työryhmä: Kuntoutuksen ylilääkäri Pentti Ahtiainen, toimintaterapeutti, fysioterapeutit Hanna Nieminen, Anna-Kaisa Mäkinen ja puheterapeutti Tuula Palviainen.

Mittarissa näkyy Uudenkaupunkgin Kuntoutus ja terapiapalveluille annettu asiakaspalaute suhdelukuna. Tavoitelukumme on yli 70.