Suomi
Sosiaali- ja terveyspalvelut
Sosiaali- ja terveyspalvelut

Kriisiryhmä

Kriisiryhmä antaa henkistä tukea arkielämän äkillisissä ja traumaattisissa kriiseissä.
Tyypillisiä tilanteista ovat:

  • liikenneonnettomuudet
  • tapaturmat
  • itsemurhat
  • tulipalot
  • äkilliset kuolemat

Auttavia tahoja ovat:
Kriisiryhmä puh. 040 183 0954 (arkisin klo 8-16)
Yleinen hätänumero 112
Sosiaalipäivystys 112
Mielenterveysseuran valtakunnallinen kriisipuhelin
Vertaistukea itsemurhan tehneiden läheisille

Keskustelutukea:
Mielenterveysyksikkö (arkisin klo 8-15) puh. 02 8451 2700 / ajanvarausautomaatti
Uudenkaupungin seurakunta (arkisin klo 8.30-13) puh. 02 840 4100

Kriisiryhmän toiminta
Tapahtumassa mukana olleiden uhrien lisäksi perheenjäsenet, ystävät, sukulaiset, lähiyhteisö, työ- ja kouluyhteisö ovat välillisiä uhreja. Vaikka tapahtuma ei johtaisi kuolonuhreihin, voi "läheltä piti" - tilanne aiheuttaa voimakkaita reaktioita. 

Yleensä kriisiryhmään ottaa yhteyttä tapahtumapaikalla ollut viranomainen, esimerkiksi poliisi. Tämän jälkeen kiirsiryhmän työntekijä soittaa uhreille/omaisille, uisen joko samana tai tapahutmaa seuraavana päivänä. Muutaman vuorokauden sisällä järjesteään tarvittaessa kriisi-istunto, jossa käydään läpi tapahtuma ja siihen liittyviä ajatuksia, tunteita sekä keinoja auttaa itseään jatkossa. 

Kriisiryhmä on moniammatillinen ryhmä, johon kuuluu työntekijöitä terveys-, sosiaali- ja sivistyspalveluiden eri yksiköistä. 

Toiminta on maksutonta ja luottamuksellista.
Suomen mielenterveysseuran ylläpitämä Tukinet.net
ohjaa kriisestä selvitymiseen.

Kriisiryhmä (arkisin klo 8-16)
puh. 040 183 0954

Yleinen hätänumero 112

Sosiaalipäivystykseen saat yhteyden yleisen hätänumeron kautta.