Sosiaali- ja terveyspalvelut
Sosiaali- ja terveyspalvelut

Pitkäaikainen sairaus ja vammautuminen

Toimintakyky saattaa rajoittua sairauden tai vammautumisen yhteydessä.
Tutkimme, kartoitamme ja arvioimme toimintakykyäsi huomioiden voimavarasi ja elämäntilanteesi.
Tuemme itsenäistä selviytymistäsi ja osallistumismahdollisuuksiasi omassa toimintaympäristössäsi.
Arvioimme apuvälineiden tarvetta ja vastaamme niiden järjetämisestä.
Tarvittaessa annamme tukea ja ohjausta lähipiiriisi kuuluville henkilöille.