Suomi
Sosiaali- ja terveyspalvelut
Sosiaali- ja terveyspalvelut

Terveyspalvelut

Uudenkaupungin terveyskeskuksen vastaanotto

Uudenkaupungin yhteistoiminta-alueella pidetään huolta alueen asukkaiden terveydestä vauvasta vaariin. Terveyspalveidun sivuilta löydät tietoa mm. suun terveydenhuollosta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta, lääkärien ja hoitajien vastaanotoista, neuvoloista, mielenterveys- ja päihdepalveluista, vuodeosastohoidosta  sekä työterveyshuollosta.
 

Uudenkaupungin sairaanhoitajien vastaanottoaula

Yhteistoiminta-alueen terveyskeskuksella on toimipisteet:

  • Vehmaalla
  • Taivassalossa
  • Pyhärannassa
  • Kustavissa
  • Uudessakaupungissa

Uudenkaupungin kaupungin sosiaali- ja terveyskeskuksen terveyspalvelut -tulosalue toimii Uudenkaupungin yhteistoiminta-alueen terveyskeskuksena.

Tulosalue järjestää Uudenkaupungin, Vehmaan, Taivassalon, Kustavin ja Pyhärannan kuntien perusterveydenhuollon ja siihen läheisesti liittyvät palvelut, kuten päihde- ja mielenterveyspalvelut.

Uudenkaupungin terveyskeskuksen vastaanotto
Omavalvonnan perusidea on palveluille laadittu kirjallinen suunnitelma, jonka avulla asiakkaan palveluissa esiintyvät epäkohdat ja palvelun onnistumisen kannalta epävarmat ja riskiä aiheuttavat tilanteet pystytään tunnistamaan, ehkäisemään ja korjaamaan nopeasti. Omavalvonta perustuu yksikössä toteutettavaan riskinhallintaan, jossa palveluprosesseja arvioidaan laadun ja asiakasturvallisuuden näkökulmasta. Tarkoituksena on ennaltaehkäistä riskien toteutuminen ja reagoida havaittuihin kriittisiin työvaiheisiin tai kehittämistä vaativiin asioihin suunnitelmallisesti ja nopeasti.
 
Omavalvontasuunnitelma on pidettävä julkisesti nähtävänä. Sen tarkoituksena on kertoa lukijalle, miten varmistetaan, että palvelu toteutetaan laadukkaasti ja asiakasturvallisesti. Omavalvontasuunnitelma kertoo myös sen, miten toimitaan, kun todetaan, että palvelu ei syystä tai toisesta toteudu sille asetettujen tavoitteiden mukaisesti tai asiakasturvallisuus uhkaa vaarantua. Omavalvonnan tavoitteena on, että henkilökunta arvioi koko ajan omaa toimintaansa, kuulee asiakkaita ja omaisia laatuun ja asiakasturvallisuuteen liittyvissä asioissa sekä ottaa asiakaspalautteen huomioon toiminnan kehittämisessä.


Uudenkaupungin perhe- ja hyvinvointineuvola


Mielenterveys- ja päihdepalvelut


 

Terveyspalveluiden yhteystiedot

Käyntiosoite: 
Terveystie 4, 23500 Uusikaupunki
Postiosoite: 
Terveystie 4, PL 1, 23501 Uusikaupunki

Terveyspalveluiden vastaava lääkäri - avoterveydenhuollon vastuuhenkilö
Avoterveydenhuollon ylilääkäri Minna Helenius
puh. 040 537 9980
minna.helenius@uusikaupunki.fi
 

Suun terveydenhuollon vastuuhenkilö
Johtava terveyskeskushammaslääkäri Pälvi Niemi
puh. 050 599 2119
fax. (02) 8451 2345

Työterveyshuollon vastuuhenkilö
Johtava työterveyshoitaja Jaana Rantala
puh. 044 088 2725

Vuodeosastohoidon ylilääkäri
puh. (02) 8451 2230