Sosiaali- ja terveyspalvelut
Sosiaali- ja terveyspalvelut

Terveyspalvelut

Uudenkaupungin terveyskeskuksen vastaanotto

Varsinais-Suomen hyvinvointialue huolehtii 1.1.2023 alkaen alueen asukkaiden sosiaali- ja terveyspalveluista. Oikeat ja ajankohtaiset tiedot terveyspalveluista löydät hyvinvointialueen sivuilta. Uudenkaupungin kaupunki ei vastaa tällä sivustolla olevien tietojen oikeellisuudesta.


Uudenkaupungin yhteistoiminta-alueella pidetään huolta alueen asukkaiden terveydestä vauvasta vaariin. Terveyspalvelujen sivuilta löydät tietoa mm. suun terveydenhuollosta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta, lääkärien ja hoitajien vastaanotoista, neuvoloista, mielenterveys- ja päihdepalveluista, vuodeosastohoidosta  sekä työterveyshuollosta.

Jos epäilet altistuneesi koronavirukselle tai arvelet oireiden perusteella saaneesi koronavirustartunnan, voit tehdä Omaolo-oirearvion osoitteessa http://omaolo.fi tai ottaa yhteyttä puhelimitse 02 4612 516. Puhelinnumerossa palvellaan arkisin kello 8-15. Muina aikoina puh. 02 313 8800.

Hengitysinfektiopotilaille on avattu infektiovastaanotto Uudenkaupungin pääterveysaseman entisiin neuvolatiloihin. Huom: erillinen sisääntulo, ei kulua pääovesta. Kaikkia flunssa ja muita hengitystieinfektiopotilaita pyydämme ottamaan aina ennen tuloa yhteyttä puhelimitse.

Koronaviruksen riskiryhmään kuuluvat ikääntyneet, kroonisia tauteja sairastavat kuten diabeetikot, kohonnutta verenpainetta, sydän- ja verisuonitauteja, kroonisia keuhkosairauksia sekä syöpää sairastavat henkilöt. Heidän on järkevää suojautua tavallista tarkemmin.Asiakasmaksulakiin tulleita muutoksia 1.7.2021 alkaen
 
Kaikki hoitajakäynnit ovat jatkossa maksuttomia. (Asiakasmaksulaki 5§)
Lääkäreiden, fysio-, toiminta-, puhe- ja ravitsemusterapeuttien vastaanottokäynnit ovat maksullisia.

Kaikista peruuttamattomista ja käyttämättömistä vastaanottoajoista peritään 18 vuotta täyttäneiltä 51,50 eur maksu riippumatta siitä, onko käynti alun perin ollut maksullinen vai maksuton. (Asiakasmaksulaki 3 §).
Aika tulee peruuttaa edelliseen arkipäivään klo 15 mennessä.
 
Uudenkaupungin sairaanhoitajien vastaanottoaula

Yhteistoiminta-alueen terveyskeskuksella on toimipisteet:

  • Vehmaalla
  • Taivassalossa
  • Pyhärannassa
  • Kustavissa
  • Uudessakaupungissa

Uudenkaupungin kaupungin sosiaali- ja terveyskeskuksen terveyspalvelut -tulosalue toimii Uudenkaupungin yhteistoiminta-alueen terveyskeskuksena.

Tulosalue järjestää Uudenkaupungin, Vehmaan, Taivassalon, Kustavin ja Pyhärannan kuntien perusterveydenhuollon ja siihen läheisesti liittyvät palvelut, kuten päihde- ja mielenterveyspalvelut.

Uudenkaupungin terveyskeskuksen vastaanotto
Omavalvonnan perusidea on palveluille laadittu kirjallinen suunnitelma, jonka avulla asiakkaan palveluissa esiintyvät epäkohdat ja palvelun onnistumisen kannalta epävarmat ja riskiä aiheuttavat tilanteet pystytään tunnistamaan, ehkäisemään ja korjaamaan nopeasti. Omavalvonta perustuu yksikössä toteutettavaan riskinhallintaan, jossa palveluprosesseja arvioidaan laadun ja asiakasturvallisuuden näkökulmasta. Tarkoituksena on ennaltaehkäistä riskien toteutuminen ja reagoida havaittuihin kriittisiin työvaiheisiin tai kehittämistä vaativiin asioihin suunnitelmallisesti ja nopeasti.
 
Omavalvontasuunnitelma on pidettävä julkisesti nähtävänä. Sen tarkoituksena on kertoa lukijalle, miten varmistetaan, että palvelu toteutetaan laadukkaasti ja asiakasturvallisesti. Omavalvontasuunnitelma kertoo myös sen, miten toimitaan, kun todetaan, että palvelu ei syystä tai toisesta toteudu sille asetettujen tavoitteiden mukaisesti tai asiakasturvallisuus uhkaa vaarantua. Omavalvonnan tavoitteena on, että henkilökunta arvioi koko ajan omaa toimintaansa, kuulee asiakkaita ja omaisia laatuun ja asiakasturvallisuuteen liittyvissä asioissa sekä ottaa asiakaspalautteen huomioon toiminnan kehittämisessä.


Uudenkaupungin perhe- ja hyvinvointineuvola
 

Terveyspalveluiden yhteystiedot

Käyntiosoite: 
Mörnenkatu 3, 23500 Uusikaupunki
Postiosoite: 
PL 1, 23501 UusikaupunkiTerveyspalveluiden vastuuhenkilö
Johtava ylilääkäri
Pia Lahtinen

Avoterveydenhuollon vastuuhenkilö
Avoterveydenhuollon ylilääkäri Minna Helenius
puh: 040 537 9980
 

Avosairaanhoidon vastuuhenkilö
Palveluyksikön esimies, avosairaanhoito
Anu-Leena Salo
puh: 050 468 2406

Ennaltaehkäisevän terveydenhoidon vastuuhenkilö
Palveluyksikön vt. esimies, ennaltaehkäisevä terveydenhoito
Mia Jansen
puh: 040 023 6700

Mielenterveys-ja päihdeyksikön vastuuhenkilö
Palveluyksikön esimies, kuntoutus- ja terapiapalvelut
Markku Niemi
puh: 040 193 5314

Terapiapalveluiden vastuuhenkilö
Palveluyksikön esimies, terapiapalvelut
Hanna Nieminen
puh: 040 730 5985


Suun terveydenhuollon vastuuhenkilö
Johtava terveyskeskushammaslääkäri Pälvi Niemi
puh: 050 599 2119


Työterveyshuollon vastuuhenkilö
Johtava työterveyshoitaja Jaana Rantala
puh: 044 088 2725


Vuodeosastohoidon vastuuhenkilö
Vuodeosastohoidon ylihoitaja
Nelli Lehtonen
puh: 044 088 2481

Vuodeosastohoidon ylilääkäri
Pasi Niemelä
puh: 050 591 0161


sähköpostiosoitteet muotoa: etunimi.sukunimi@uusikaupunki.fi