Sosiaali- ja terveyspalvelut
Sosiaali- ja terveyspalvelut

Omaishoidon tuki


 


Alle 65-vuotiaiden omaishoidon tuki

Omaishoidon tuella tarkoitetaan vammaisen kotona tapahtuvan hoidon tai muun huolenpidon turvaamiseksi annettavaa hoitopalkkiota ja palveluja, jotka määritellään hoidettavan palvelusuunnitelmassa.

Omaishoidon tuen myöntämisen kriteereistä ja tukeen varattavasta määrärahasta päättää sosiaalilautakunta. Hoitopalkkio voidaan maksaa porrastetusti hoidon sitovuuden ja vaativuuden perusteella.

Hakemuslomakkeita saa yhteispalvelupiste Passarista, Rauhankatu 4 ja vammaispalvelutoimistosta (U-sote A-talo, Mörnenkatu 3, 4. krs.). Hakemuksen liitteeksi tarvittavan suostumuslomakkeen saa em. paikoista. Lomake löytyy myös alakohdasta Lomakkeet.

Mörnenkatu 3
23500 Uusikaupunki


Vammaispalveluohjaaja
Suvi Laurila
puh. 044 085 2050

työntekijöiden puhelinaika ma - pe klo 11 - 11.30
sähköposti: etunimi.sukunimi@uusikaupunki.fi