Suomi
Sosiaali- ja terveyspalvelut
Sosiaali- ja terveyspalvelut

Vammaispalvelut

Tervetuloa vammaispalveluiden sivuille!


Toiminta-ajatuksemme:

Vammaispalveluiden tehtävänä on asiakaslähtöisesti järjestää riittävät ja kohtuulliset palvelut ja tukitoimet pitkäaikaissairaille ja vammaisille henkilöille.

Toimintaamme ohjaavat arvot pohjautuvat kaupungin strategian mukaisiin arvoihin; yhteisöllisyys, tavoitteellisuus, rohkeus ja luottamus. Vammaispalveluiden yhteiset arvot ovat aktiivinen vuorovaikutus ja yhteistyö, laatutyöskentely ja tyytyväinen asiakas, ammattitaito ja avoimuus sekä rehellinen, arvostava vastavuoroisuus.

Toimintaperiaatteemme ovat: 

Asiakkaan mahdollisuuksien ja osallistumisen edistäminen (asiakaslähtöisyys)
Moniammatillisuus
Oikeat palvelut oikea-aikaisesti
Toiminnan avoimuus
Luotettavuus

 

Henkilökohtaisen avun palvelusetelituottajien haku

Uudenkaupungin sosiaalilautakunta on päättänyt ottaa käyttöön palvelusetelin vammaispalvelun henkilökohtaisen avun ostopalveluissa 1.4.2018 lukien. Palveluseteli on yksi henkilökohtaisen avun järjestämistapa. Palvelusetelillä asiakas hankkii avun valitsemaltaan, kunnan hyväksymältä yksityiseltä palveluntuottajalta. Palvelussa noudatetaan sosiaalilautakunnan hyväksymää sääntökirjaa.
 
Palvelusetelituottajaksi on jatkuva haku ympäri vuoden. Hakemuslomake ja henkilökohtaisen avun sääntökirja löytyvät alla olevasta linkistä ja tämän sivun oikealta palstalta. Kaikki palvelusetelin sääntökirjan edellytyksiin sitoutuvat sekä pyydetyt kriteerit täyttävät palveluntuottajat hyväksytään palvelusetelituottajaksi ja ilmoitetaan kaupungin ylläpitämällä listalla.
 
Lisätietoja antavat vammaispalveluohjaaja Anne Mattila, puh.  050 5672267 ja sosiaaliohjaaja Suvi Laurila, puh. 044 085 2050.

Sääntökirja
Hakemuslomake

 
Rajoitusten vaikutus vammaispalveluissa

Vammaispalvelutoimisto toimii normaalisti.  Tapaamiset hoidetaan asiakasvastaanotolla tai kotikäynteinä noudattaen tämän hetkisiä ohjeistuksia kättelyn ja lähikontaktien välttämisestä sekä suojainten käytössä. Tapaamiset toimistolla ainoastaan ajanvarauksella.

Merililjakotiin voi mennä vierailemaan asukkaan kotiin seuraavia ohjeita noudattamalla:
- Tapaamisista sovitaan etukäteen henkilökunnan kanssa soittamalla. Näin
varmistetaan, että henkilökunta pystyy ohjeistamaan vierailuille tulijat.
- Vierailuille voi tulla enintään kolme vierasta kerrallaan.
- Vierailuille tullaan ehdottomasti terveenä ja oireettomina.
- Yksikköön tultaessa tulee huolehtia käsihygieniasta ja koko tapaamisen ajan
käytetään kirurgista suu-nenäsuojusta.
- Henkilökunta ohjaa vierailijat suoraan asukkaan asunnolle liljalaaksonkadun
sisääntulon kautta. Palvelukeskuksen puolella asiointi ei ole sallittua.
- Vierailija pitää turvavälin muihin asukkaisiin sekä henkilökuntaan.
- Mikäli vierailun aikana tulee kysyttävää tai avun tarvetta, soitetaan henkilökunnalle
turvapuhelimella.
Aina vierailut eivät ole mahdollisia. Tähän vaikuttaa alueellinen koronaviruksen
esiintyvyys, joka voi vaihtua hyvinkin nopealla aikataululla. Mikäli alueella tartuntojen
määrä lähtee nousuun, ohjeistetaan vierailuja uudelleen.
Meihin voit olla yhteydessä vierailuihin liittyvissä asioissa:
Merililjakodin henkilökunta
Puh. 050 591 6203

Yhteystiedot

Asiantuntijatyöryhmä

Sosiaalityön johtaja
Marika Lehtinen
puh. 040 486 0935

Virastotalo Mörne
Välskärintie 2
23500 Uusikaupunki

Vammaispalvelutoimisto
Välskärintie 2 C
23500 Uusikaupunki
työntekijöiden puhelinaika ma - pe klo 11 - 11.30

Vammaispalveluohjaaja
Anne Mattila
puh. 050 567 2267

Sosiaaliohjaaja
Suvi Laurila
puh. 044 085 2050

Pajalan Toimintakeskus
Pajatie 2
23500 Uusikaupunki

Palveluyksikön esimies, Pajala
Mari Mattila
puh. 050 375 5621

Palvelutalo Merililjakoti
Liljalaaksonkatu 16
23500 Uusikaupunki

Palveluyksikön esimies, Merililjakoti
Essi-Leena Hällynen
puh. 040 753 9009

Sähköpostit: etunimi.sukunimi@uusikaupunki.fi