Sosiaali- ja terveyspalvelut
Sosiaali- ja terveyspalvelut

Aikuisten vastaanotto ARVO

Aikuisten vastaanotto ARVO on sosiaali- ja terveystoimen yhteinen palvelu. Vastaanotolla työskentelee moniammatillinen tiimi, johon kuuluu lähihoitaja, sairaanhoitaja ja sosiaalityöntekijä.

Vastaanotto on suunnattu Uusikaupunkilaisille. Palvelu on maksutonta ja luottamuksellista.
Voit olla yhteydessä aikuisten vastaanottoon, kun:
  • Sinulla on haasteita taloudellisessa tilanteessa, työllisyysasioissa, asumisessa tai arjenhallinnassa
  • Olet huolestunut omasta tai läheisesi päihteiden käytöstä
  • Olet huolestunut mielialastasi tai jaksamisestasi
  • Olet kohdannut elämässäsi kriisin
 
Aikuisten vastaanoton kautta saat palvelu- ja hoidontarpeesi arvioitua ja sinut voidaan ohjata tarvitsemiisi palveluihin joustavasti ja nopeasti. Vastaanotolla yhdessä työntekijän kanssa pohditaan tilannettasi ja tarvittavia tukitoimia.
 
Yhteyden saat soittamalla puh. 040 663 7001 arkisin klo 9-15:00.


 
 
Kun kunnallisen sosiaalihuollon palveluksessa oleva on tehtävässään saanut tietää sosiaalihuollon tarpeessa olevasta henkilöstä, hänen on huolehdittava, että henkilön kiireellisen avun tarve arvioidaan välittömästi. Lisäksi henkilöllä on oikeus saada palvelutarpeen arviointi, jollei arvioinnin tekeminen ole ilmeisen tarpeetonta.

Palvelutarpeen arviointi on aloitettava viipymättä ja saatettava loppuun ilman aiheetonta viivytystä. Arvioinnin tekeminen on aloitettava viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä siitä, kun asiakas, asiakkaan omainen tai läheinen tai hänen laillinen edustajansa on ottanut yhteyttä sosiaalipalveluista vastaavaan kunnalliseen viranomaiseen palvelujen saamiseksi, jos:
1) henkilö on yli 75-vuotias;
2) henkilö saa vammaisetuuksista annetun lain mukaista ylintä hoitotukea

Arviointi tehdään asiakkaan elämäntilanteen edellyttämässä laajuudessa yhteistyössä asiakkaan ja tarvittaessa hänen omaisensa ja läheisensä sekä muiden toimijoiden kanssa. Arviointia tehtäessä asiakkaalle on selvitettävä hänen yleis- ja erityislainsäädäntöön perustuvat oikeutensa ja velvollisuutensa sekä erilaiset vaihtoehdot palvelujen toteuttamisessa ja niiden vaikutukset samoin kuin muut seikat, joilla on merkitystä hänen asiassaan. Selvitys on annettava siten, että asiakas riittävästi ymmärtää sen sisällön ja merkityksen.

Arviointia tehtäessä on kunnioitettava asiakkaan itsemääräämisoikeutta ja otettava huomioon hänen toiveensa, mielipiteensä ja yksilölliset tarpeensa. Erityistä huomiota on kiinnitettävä lasten ja nuorten sekä erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden itsemääräämisoikeuden kunnioittamiseen.
 
Palvelutarpeen arvioinnin tekemisestä vastaavalla henkilöllä on oltava palvelutarpeen arvioimisen kannalta tarkoituksenmukainen sosiaalihuollon kelpoisuus. Erityistä tukea tarvitsevien lasten ja muiden erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden palvelutarpeen arvioinnin tekemisestä vastaavalla viranhaltijalla on oltava sosiaalityöntekijän kelpoisuus.

Palvelutarpeen arviointi sisältää yhteenvedon asiakkaan tilanteesta ja sosiaalipalvelujen sekä erityisen tuen tarpeesta. Arviointi sisältää sekä asiakkaan että työntekijän näkemykset tilanteesta.

Ajankohtaista

Ylinenkatu 15 23500 Uusikaupunki

puh. 040 663 7001 arkisin klo 8-15:00, suljettu klo 11-12

Sosiaalityöntekijä
Tuuli Alamäki


Psykiatrinen sairaanhoitaja
Miia Salminen

Lähihoitaja
Pasi Ruohola

Sähköpostit: etunimi.sukunimi@uusikaupunki.fi