Suomi
Sosiaali- ja terveyspalvelut
Sosiaali- ja terveyspalvelut

Perheasioiden sovittelu

Fasper-mallin mukaista sovittelua vanhempien erotessa. Fasper-sovittelussa tuetaan perheiden itsenäistä selviytymistä ja perheiden hyvinvoinnin ja turvallisen arjen järjestymistä eron jälkeen. Keskiössä ovat lapset ja lasten asioista sopiminen ja vanhemmuuden päivittäminen. Sovittelija avustaa vanhempien välistä vuoropuhelua ja ohjaa vanhempia kiinnittämään huomionsa lapsen asioihin keskinäisen kiistelyn sijaan.

 
Sosiaalityöntekijä:

Vs. lastenvalvoja Anu Mäkelä

puh. 040 839 7345