Suomi
Sosiaali- ja terveyspalvelut
Sosiaali- ja terveyspalvelut

Sosiaalityö ja sosiaaliohjaus

Sosiaalityö on muutosta tukevaa työtä ja asiakkaan kokonaisvaltaista auttamista, jossa pyritään vahvistamaan asiakkaan hyvinvointia, omaehtoista selviytymistä, elämänhallintaa ja osallisuutta sekä yhteisöjen toimivuutta. Sosiaalityössä rakennetaan moniammatillisen palvelutarpeen arvioinnin kautta asiakkaan tarpeita vastaava sosiaalisen tuen ja palvelujen kokonaisuus, sovitetaan se yhteen muiden toimijoiden tarjoaman tuen kanssa sekä ohjataan ja seurataan sen toteutumista ja vaikuttavuutta.

Sosiaaliohjauksella tarkoitetaan asiakkaiden ohjaamista ja tukemista elämän eri tilanteissa lähellä asiakkaan arkea. Sosiaaliohjauksen lähtökohtana on huomioida asiakkaan kokonaistilanne. Sosiaaliohjaajan asiakkaaksi ohjaudutaan sosiaalityöntekijän palvelutarpeen arvioinnin kautta. Sosiaaliohjaaja tekee tiivistä yhteistyötä muiden toimijoiden ja esim. kolmannen sektorin kanssa.

Yhteystiedot

Käyntiosoite: 
Välskärintie 2 C, 23500 Uusikaupunki

Postiosoite: 
PL 20, 23501 Uusikaupunki

Yhteydenotto ja ajanvaraus 
puh. 050 420 5202 klo 9-12

Aikuissosiaalityö:
Sosiaalityöntekijät
Teija Ahokas, puh. 040 839 8345
Martta Koski, puh. 040 662 0438

Sosiaaliohjaajat
Laura Dunder, puh. 044 700 5670
Lea Myllymäki, puh. 050 366 6591
Minna Vuorio, puh. 040 183 1701

Puhelinaika sosiaaliohjaajille ma, ti, to, pe klo 9-10

Sähköpostit: etunimi.sukunimi@uusikaupunki.fi