Suomi
Sosiaali- ja terveyspalvelut
Sosiaali- ja terveyspalvelut

Sosiaalipalvelut

Sosiaalipalveluiden tarkoituksena on edistää ja ylläpitää hyvinvointia ja sosiaalista turvallisuutta. Sosiaalipalveluilla vaikutetaan ennen kaikkea väestön sosiaaliseen hyvinvointiin ja turvallisuuteen sekä toimintakykyyn ja osallisuuteen. Sosiaalipalveluja tuotetaan asiakaskeskeisyyden periaatteella, jossa asiakas osallistuu itse alusta asti palvelutoiminnan suunnitteluun yhdessä palveluntarjoajien kanssa.

Yhteydenotto ja ajanvaraus

puh. 050 420 5202 klo 9-12

Puhelinaika sosiaalityöntekijöille arkisin klo 9-10
 

 

Sosiaalityön johtaja

Lauri Heino puh. 044 051 5727

Aikuissosiaalityö

Sosiaalityöntekijät
Teija Ahokas, A - Ö
puh. 040 839 8345

Sosiaaliohjaajat
Laura Dunder
puh. 044 700 5670

Kuntouttavan työtoiminnan ohjaaja
Marjut Aitonurmi
puh. 044 051 5782

Osoitteet

Käyntiosoite
Välskärintie 2 C, 23500 Uusikaupunki
Postiosoite
PL 20, 23501 Uusikaupunki
Laskutusosoite
PL 13, 23501 Uusikaupunki

Lastensuojelu

Sosiaalityöntekijät
Marjo Karhunsaari, puh. 050 566 5822
Anu Hukka, puh. 050 420 5199
Eliisa Sukari, puh. 040 839 7345


Sosiaalityöntekijä-lastenvalvoja
Anu Hukka
puh. 050 420 5199

Vammaispalvelu

Sosiaaliohjaaja
Suvi Laurila puh. 044 085 2050
Vammaispalveluohjaaja
Eija Koskela puh. 050 567 2267

Uudenkaupungin kaupungin sosiaali- ja terveyskeskus ostaa sosiaaliasiamiespalvelut Merikratos Oy:ltä. Sosiaaliasiamiehenä toimii Maija-Kaisa Sointula.

Sosiaaliasiamiehen tehtävänä on:

  • neuvoa asiakkaita sosiaalihuollon asiakaslain (812 / 2000) soveltamiseen liittyvissä asioissa
  • avustaa asiakasta muistutuksen tekemisessä
  • tiedottaa asiakkaan oikeuksista
  • toimia asiakkaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi kunnassa
  • seurata asiakkaan oikeuksien ja aseman kehitystä kunnassa ja antaa siitä selvitys vuosittain kunnanhallitukselle.


Lain tarkoituksena on edistää asiakkaan oikeutta hyvään sosiaalihuoltoon. Lain valmistelijat ovat lähteneet siitä, että sosiaaliasiamiehen tehtävä on neuvoa-antava. sosiaaliasiamies ei tee päätöksiä. Neuvontapalvelu on asiakkaalle maksutonta.

Sosiaaliasiamies Maija-Kaisa Sointula
puh. 010 830 5104, asiakasaika ti-to klo 10-13
e-mail: sosiaaliasiamies@merikratos.fi

Postiosoite:

Merikratos Oy/Sointula
Ruissalontie 11 B
20200 Turku

Sosiaalipäivystäjään saa yhteyden yleisen hätänumeron 112 kautta. Pe–ma klo 16–08, arkipyhien aikana 24 h vuorokaudessa.

Sosiaalipäivystys toimii Vakka-Suomen kuntien yhteistyönä.

Sosiaalipäivystys antaa kiireellistä apua lastensuojelu- ja perhekriisitilanteissa sekä neuvoo ja ohjaa aikuisväestöä sosiaalisissa ongelmissa. Sosiaalipäivystyksen sosiaalityöntekijät hoitavat kiireelliset lastensuojelu-, sosiaalihuolto- ja päihdehuoltolain mukaiset toimet.

Sosiaalipäivystykseen voi hakeutua oma-aloitteisesti esimerkiksi perheväkivaltatilanteissa. Sosiaalipäivystyksen henkilökunta tekee tarvittaessa kotikäyntejä. Myös eri viranomaiset ohjaavat asiakkaita sosiaalipäivystykseen.
 

Hätätapauksissa saat yhteyden sosiaalipäivystäjään soittamalla yleiseen hätänumeroon 112

Omavalvonnan perusidea on palveluille laadittu kirjallinen suunnitelma, jonka avulla asiakkaan palveluissa esiintyvät epäkohdat ja palvelun onnistumisen kannalta epävarmat ja riskiä aiheuttavat tilanteet pystytään tunnistamaan, ehkäisemään ja korjaamaan nopeasti. Omavalvonta perustuu yksikössä toteutettavaan riskinhallintaan, jossa palveluprosesseja arvioidaan laadun ja asiakasturvallisuuden näkökulmasta. Tarkoituksena on ennaltaehkäistä riskien toteutuminen ja reagoida havaittuihin kriittisiin työvaiheisiin tai kehittämistä vaativiin asioihin suunnitelmallisesti ja nopeasti.
 
Omavalvontasuunnitelma on pidettävä julkisesti nähtävänä. Sen tarkoituksena on kertoa lukijalle, miten varmistetaan, että palvelu toteutetaan laadukkaasti ja asiakasturvallisesti. Omavalvontasuunnitelma kertoo myös sen, miten toimitaan, kun todetaan, että palvelu ei syystä tai toisesta toteudu sille asetettujen tavoitteiden mukaisesti tai asiakasturvallisuus uhkaa vaarantua. Omavalvonnan tavoitteena on, että henkilökunta arvioi koko ajan omaa toimintaansa, kuulee asiakkaita ja omaisia laatuun ja asiakasturvallisuuteen liittyvissä asioissa sekä ottaa asiakaspalautteen huomioon toiminnan kehittämisessä.

Aikuissosiaalityö

Lastensuojelu ja lastensuojelun perhetyö

Merililjakoti

Pajala toimintakeskus

Työpaja Väiski

Vammaispalvelutoimisto

Kaikki lasten, nuorten ja perheiden palvelut, aina neuvolasta yläkouluun ja harrastustoiminnasta lastenlääkäripalveluihin kattava uudistus toteutetaan Vakka-Suomen kunnissa. Kysely toteutetaan Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelmaa  (LAPE)...