Suomi
Sosiaali- ja terveyspalvelut
Sosiaali- ja terveyspalvelut

Sosiaalipalvelut

Sosiaalipalveluiden tarkoituksena on edistää ja ylläpitää hyvinvointia ja sosiaalista turvallisuutta. Sosiaalipalveluilla vaikutetaan ennen kaikkea väestön sosiaaliseen hyvinvointiin ja turvallisuuteen sekä toimintakykyyn ja osallisuuteen. Sosiaalipalveluja tuotetaan asiakaskeskeisyyden periaatteella, jossa asiakas osallistuu itse alusta asti palvelutoiminnan suunnitteluun yhdessä palveluntarjoajien kanssa.Yhteydenotto ja ajanvaraus

puh. 050 420 5202 klo 9-12

 

Aikuissosiaalityö

Palveluyksikön esimies, aikuissosiaalityö
Teija Ahokas
puh. 040 839 8345

Sosiaalityöntekijät
Teija Ahokas
puh. 040 839 8345

Martta Koski
puh. 040 662 0438

Sosiaaliohjaajat
Laura Dunder
puh. 044 700 5670

Lea Myllymäki
puh. 050 366 6591

Kuntouttavan työtoiminnan ohjaaja
Marjut Aitonurmi
puh. 044 051 5782

Osoitteet

Käyntiosoite
Välskärintie 2 C, 23500 Uusikaupunki
Postiosoite
PL 20, 23501 Uusikaupunki
Laskutusosoite
PL 13, 23501 Uusikaupunki
Verkkolaskutusosoite
OVT-tunnus 00371440366001
Verkkolaskutusoperaattori CGI Suomi Oy

Lastensuojelu

Palveluyksikön esimies, lastensuojelu
Sanna Salmivirta, puh. 040 8325345

Sosiaalityöntekijät
Anu Hukka, puh. 050 420 5199
Eliisa Sukari, puh. 040 839 7345

Sosiaaliohjaaja
Satu Vainio, puh. 050 366 6593

Sosiaalityöntekijä-lastenvalvoja
Anu Hukka
puh. 050 420 5199


Sosiaalityön johtaja

Marika Lehtinen
puh. 040 486 0935
 

Vammaispalvelu

Sosiaaliohjaaja
Suvi Laurila puh. 044 085 2050


 

Uudenkaupungin kaupungin sosiaali- ja terveyskeskus ostaa sosiaaliasiamiespalvelut 1.5.2018 alkaen Oy Vasso Ab:ltä, joka tuottaa Sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 24 §:n mukaiset sosiaaliasiamiespalvelut seuraavien kuntien ja kaupunkien alueilla:

Kaarina, Koski Tl, Kustavi, Laitila, Lieto, Raisio, Rusko , Somero, Sauvo, Taivassalo, Uusikaupunki ja Vehmaa

Sosiaaliasiamies on puolueeton henkilö, joka toimii asiakkaiden edun turvaajana. Sosiaaliasiamiehen tehtävä on neuvoa antava. Asiamies ei tee päätöksiä tai myönnä etuuksia. Sosiaaliasiamies voi toimia asiakkaan ja työntekijän välimiehenä ongelmatilanteissa.

Sosiaaliasiamiehen tehtävänä on:

  • neuvoa julkisen ja yksityisen sosiaalihuollon asiakasta asiakaslain soveltamiseen liittyvissä kysymyksissä
  • avustaa tarvittaessa asiakasta muistutuksen tekemisessä
  • tiedottaa asiakkaan oikeuksista
  • toimia mahdollisena sovittelijana asiakkaan ja palvelun tuottajan välillä
  • seurata asiakkaan aseman ja oikeuksien toteutumista ja antaa siitä vuosittain selvitys kunnanhallitukselle.

Lain tarkoituksena on edistää asiakkaan oikeutta hyvään sosiaalihuoltoon. Lain valmistelijat ovat lähteneet siitä, että sosiaaliasiamiehen tehtävä on neuvoa-antava. sosiaaliasiamies ei tee päätöksiä. Neuvontapalvelu on asiakkaalle maksutonta.

Sosiaaliasiamies Kati Lammi, OTM
puh. 050 559 0765, asiakaspuhelinaika ma klo 12-14 ja ti-to klo 9.-11, pe ei puhelinaikaa. Ei yhteydenottoja tekstiviesti- tai muita pikaviestejä käyttäen.
Postiosoite: Oy Vasso Ab/sosiaaliasiamies, Läntinen Pitkäkatu 21-23 E, 20100 Turku.
Tapaamisista sovitaan erikseen. Tapaamiset voidaan järjestää asiakkaan kotikunnassa.

Sosiaaliasiamieheen voi ottaa yhteyttä myös Asiointitilin kautta. Asiointitilin kautta voi lähettää viestejä ja asiakirjoja turvallisesti sähköisesti. Tästä pääsee tutustumaan, rekisteröitymään ja kirjautumaan Asiointitilille: https://asiointitili.suomi.fi/
Huom! Sähköpostiin etunimi.sukunimi(at)vasso.fi tulleisiin asiakkaan yhteydenottoviesteihin ei ole mahdollista tietoturvasyistä vastata sähköpostitse.
 

 

Sosiaalipäivystäjään saa yhteyden yleisen hätänumeron 112 kautta. Pe–ma klo 16–08, arkipyhien aikana 24 h vuorokaudessa.

Sosiaalipäivystys toimii Vakka-Suomen kuntien yhteistyönä.

Sosiaalipäivystys antaa kiireellistä apua lastensuojelu- ja perhekriisitilanteissa sekä neuvoo ja ohjaa aikuisväestöä sosiaalisissa ongelmissa. Sosiaalipäivystyksen sosiaalityöntekijät hoitavat kiireelliset lastensuojelu-, sosiaalihuolto- ja päihdehuoltolain mukaiset toimet.

Sosiaalipäivystykseen voi hakeutua oma-aloitteisesti esimerkiksi perheväkivaltatilanteissa. Sosiaalipäivystyksen henkilökunta tekee tarvittaessa kotikäyntejä. Myös eri viranomaiset ohjaavat asiakkaita sosiaalipäivystykseen.
 

Hätätapauksissa saat yhteyden sosiaalipäivystäjään soittamalla yleiseen hätänumeroon 112

Omavalvonnan perusidea on palveluille laadittu kirjallinen suunnitelma, jonka avulla asiakkaan palveluissa esiintyvät epäkohdat ja palvelun onnistumisen kannalta epävarmat ja riskiä aiheuttavat tilanteet pystytään tunnistamaan, ehkäisemään ja korjaamaan nopeasti. Omavalvonta perustuu yksikössä toteutettavaan riskinhallintaan, jossa palveluprosesseja arvioidaan laadun ja asiakasturvallisuuden näkökulmasta. Tarkoituksena on ennaltaehkäistä riskien toteutuminen ja reagoida havaittuihin kriittisiin työvaiheisiin tai kehittämistä vaativiin asioihin suunnitelmallisesti ja nopeasti.
 
Omavalvontasuunnitelma on pidettävä julkisesti nähtävänä. Sen tarkoituksena on kertoa lukijalle, miten varmistetaan, että palvelu toteutetaan laadukkaasti ja asiakasturvallisesti. Omavalvontasuunnitelma kertoo myös sen, miten toimitaan, kun todetaan, että palvelu ei syystä tai toisesta toteudu sille asetettujen tavoitteiden mukaisesti tai asiakasturvallisuus uhkaa vaarantua. Omavalvonnan tavoitteena on, että henkilökunta arvioi koko ajan omaa toimintaansa, kuulee asiakkaita ja omaisia laatuun ja asiakasturvallisuuteen liittyvissä asioissa sekä ottaa asiakaspalautteen huomioon toiminnan kehittämisessä.

Aikuissosiaalityö

Lastensuojelu ja lastensuojelun perhetyö

Merililjakoti

Pajala toimintakeskus

Työpaja Väiski

Aktivointikeskus Puusti

Vammaispalvelutoimisto