Sosiaali- ja terveyspalvelut
Sosiaali- ja terveyspalvelut

Asiakasmaksut

Terveyskeskusmaksu peritään 20,90 € suuruisena käyntimaksuna, joka kuitenkin peritään kalenterivuoden aikana samassa terveyskeskuksessa ainoastaan kolmelta ensimmäiseltä käynniltä. Maksuja ei asetuksen mukaan peritä alle 18-vuotiailta. Sotaveteraanit ja miinanraivaajatunnuksen omaavat henkilöt on vapautettu terveyskeskusmaksusta.

Kaikki perusterveydenhuollon hoitajakäynnit ovat muuttuneet maksuttomiksi 1.7.2021 alkaen. Lääkäreiden sekä fysio-, toiminta-, puhe- ja ravitsemusterapeuttien vastaanottokäynnit ovat maksullisia.

Käyttämättä ja ilman hyväksyttävää syytä peruuttamatta jätetystä käyntiajasta peritään maksu 51,50 € yli 18-vuotiailta.

Lääkärintodistuksista ja -lausunnoista peritään 51,50 €:n maksu (ei nuorison terveystodistuksesta ja hoitoon liittyvästä todistuksesta).

Ajokorttitodistuksesta peritään 61,80 €.

Fysioterapian käyntimaksu on 11,60 €.

Fysioterapian ryhmäkäyntimaksu 11,60 €.

Hoitomaksut (vuodeosastot, vanhainkodit, Kuunari)

Suun terveydenhuollon asiakasmaksut