Sosiaali- ja terveyspalvelut
Sosiaali- ja terveyspalvelut

Asiakasmaksut

Terveyskeskusmaksu peritään 20,60 € suuruisena käyntimaksuna, joka kuitenkin peritään kalenterivuoden aikana samassa terveyskeskuksessa ainoastaan kolmelta ensimmäiseltä käynniltä. Maksuja ei asetuksen mukaan peritä alle 18-vuotiailta. Sotaveteraanit ja miinanraivaajatunnuksen omaavat henkilöt on vapautettu terveyskeskusmaksusta.

Avoterveydenhuollon hoitajan käyntimaksu on 1.1.2020 alkaen 11,50 €/käynti. Hoitajan vastaanottokäynnistä peritään maksu korkeintaan kolme kertaa kalenterivuoden aikana ja neljännestä käynnistä alkaen käynnit ovat maksuttomia. Maksut kerryttävät myös sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksukattoa.

Käyttämättä ja ilman hyväksyttävää syytä peruuttamatta jätetystä käyntiajasta peritään maksu 50,80 € yli 15-vuotiailta.

Lääkärintodistuksista ja -lausunnoista peritään 50,80 €:n maksu (ei nuorison terveystodistuksesta ja hoitoon liittyvästä todistuksesta).

Ajokorttitodistuksesta peritään 61,00 €.

Fysioterapian käyntimaksu on 11,40 €.

Fysioterapian ryhmäkäyntimaksu 11,40 €.

Hoitomaksut (vuodeosastot, vanhainkodit, Kuunari)

Suun terveydenhuollon asiakasmaksut