Suomi
Sosiaali- ja terveyspalvelut
Sosiaali- ja terveyspalvelut

Ostettu tavallinen palveluasuminen

Palveluasumispaikkojen ostamisesta vanhusikäisille päättää SAS-työryhmä, johon kuuluvat edustajat kaikista vanhustyön yksiköistä.
Lisätietoja hakemisesta antaa
Vanhustyön ohjaaja

Jaana Aitta
puh. (02) 8451 2820
gsm 044 088 2820
jaana.aitta@uusikaupunki.fi