Sosiaali- ja terveyspalvelut
Sosiaali- ja terveyspalvelut

Merituulikoti

Merituulikoti on 40-paikkainen tehostetun palveluasumisen yksikkö, joka sijaitsee kauniissa ympäristössä, lähellä kaupunginlahtea ja terveyspalveluita. Merituulikodissa on kolme asumisyksikköä: Pitkäaikaista tehostettua palveluasumista tarjoavat yksiköt Valkama ja Suvanto sekä tilapäishoidon yksikkö Tyynelä (Tyynelä suljettuna toistaiseksi).
 
Asukkaiden hoidosta huolehtii moniammatillinen, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö. Hoitohenkilökunta toimii kolmessa vuorossa antaen hoitoa ja huolenpitoa kaikille sitä tarvitseville. Jokaisessa yksikössä toimii sairaanhoitaja/tiiminvetäjä, joka vastaa oman yksikkönsä toiminnasta. Jokaiselle asukkaalle on nimetty omahoitaja.
 
Tavoitteenamme on vanhusten onnellisuus, hyvä elämänlaatu ja merkityksellisyys. Työtä ohjaavia arvoja ovat yhteisöllisyys, tavoitteellisuus, rohkeus ja luottamus.
 


 
Käyntiosoite: 
Sairaalakatu 6, 23500 Uusikaupunki
Palveluesimies
Tanja Vuorela
puh. 050 564 1183
tanja.vuorela@uusikaupunki.fi

Osasto Valkama,
puh. 050 588 5286

Osasto Tyynelä (suljettuna toistaiseksi)
puh. 044 088 5286

Osasto Suvanto,
puh. 044 088 5484