Suomi
Sosiaali- ja terveyspalvelut
Sosiaali- ja terveyspalvelut

Tehostetun palveluasumisen palveluseteli

Uudenkaupungin kaupungissa käytetään vanhusten ympärivuorokautisessa hoidossa ensisijaisesti kaupungin omia hoitopaikkoja. Kun asiakas on täyttänyt SAS-arvioinnissa ympärivuorokautisen hoidon kriteerit, kaupunki voi tarjota hänelle tehostetun palveluasumisen palveluseteliä. Edellytyksenä on kuitenkin, että talousarviossa on jäljellä määrärahoja palvelusetelillä järjestettävään palveluasumiseen. Asiakkaalla on oikeus kieltäytyä tarjotusta palvelusetelistä.

Asiakkaan tulot vaikuttavat palvelusetelin suuruuteen. Palvelusetelin arvo määräytyy asiakkaan nettotulojen mukaan. Puolison tulot eivät vaikuta palvelusetelin arvoon. Asiakkaan omavastuuosuudeksi jää palveluntuottajan hinnan ja palvelusetelin arvon välinen erotus. Asiakas maksaa omavastuuosuuden lisäksi vuokran, ateriamaksut, lääkkeet ja muut lisäpalvelut sekä henkilökohtaiset kulut. Asiakas valitsee palveluntuottajan niistä palveluntuottajista, jotka kaupunki on hyväksynyt.

Palvelusetelin arvo eri tuloluokissa

Nettotulot, €/kk Palvelusetelin arvo/vrk
Alle 1000 96 €
1001-1299 91 €
1300-1599 86 €
1600-1999 83 €
2000-2499 78 €
2500-2999 73 €
3000 tai yli 67 €

 
Lisätietoja hakemisesta antaa
Vanhustyön ohjaaja

Jaana Aitta
puh. 044 088 2820