Sosiaali- ja terveyspalvelut
Sosiaali- ja terveyspalvelut

Tehostetun palveluasumisen palveluseteli

Uudenkaupungin kaupungissa käytetään ikäihmisten ympärivuorokautisessa hoidossa ensisijaisesti kaupungin omia hoitopaikkoja. Kun asiakas on täyttänyt SAS-arvioinnissa ympärivuorokautisen hoidon kriteerit, kaupunki voi tarjota hänelle tehostetun palveluasumisen palveluseteliä. Edellytyksenä on kuitenkin, että talousarviossa on jäljellä määrärahoja palvelusetelillä järjestettävään palveluasumiseen. Asiakkaalla on oikeus kieltäytyä tarjotusta palvelusetelistä.

Asiakkaan tulot vaikuttavat palvelusetelin suuruuteen. Palvelusetelin arvo määräytyy asiakkaan nettotulojen mukaan. Puolison tulot eivät vaikuta palvelusetelin arvoon. Asiakkaan omavastuuosuudeksi jää palveluntuottajan hinnan ja palvelusetelin arvon välinen erotus. Asiakas maksaa omavastuuosuuden lisäksi vuokran, ateriamaksut, lääkkeet ja muut lisäpalvelut sekä henkilökohtaiset kulut. Asiakas valitsee palveluntuottajan niistä palveluntuottajista, jotka kaupunki on hyväksynyt.

Palvelusetelin arvo eri tuloluokissa 1.3.2022 alkaen

Nettotulot, €/kk Palvelusetelin arvo/vrk
1000 tai alle 100 €
1001-1150 98 €
1151-1300 96 €
1301-1450 94 €
1451-1600 92 €
1601-1750 87 €
1751-1900 82 €
1901-2050 77 €
2051-2200 72 €
2201-2350 67 €
2351-2500 63 €
2501-2650 58 €
2651-2800 53 €
2801-2950 48 €
2951-3100 43 €
3101-3250 39 €
3251-3400 34 €
3401-3550 29 €
3551-3700 24 €
3701-3850 19 €
3851-4000 14 €
yli 4000   0 €

 
Lisätietoja hakemisesta antaa:
Palvelualueen esimies/palveluohjaus

Jaana Aitta
puh. 044 088 2820